Redusert arbeidstid/redusert pensjon. Hvor mye ?

Spørsmål:

Jeg møter stadig på damer som jobber redusert tid (f.eks 80 % stilling) kan dere informere litt om hvilke konsekvender dette får med tanke på dagens pensjonsordning ? Er litt provosert over at det som oftest er damer som reduserer sin arbeidstid. Mennene har jo også familie.

Svar:

Før pensjonsreformen ble innført for et par år siden, hadde ikke kvinners deltid så stor negativ betydning for pensjonsopptjening, så lenge de passet på å jobbe heltid i minst halvparten av yrkeskarrieren. Grunnen var at det før var de 20 beste inntektsårene som bestemte nivået på pensjonen, kombinert med at man hadde en viss opptjening i 40 år. Men, etter pensjonsreformen teller alle yrkesår like mye mye. Pensjonsreformen omfatter de aller fleste aldersgrupper, unntatt de som er født i 1954 eller før. Konsekvensen blir at pensjonen blir redusert jo lavere stillingsprosent man har/eller egentlig jo lavere inntekt man har pr år. Konkret hva det vil utgjøre for hver enkelt, må den enkelte finne ut selv. Prøv en pensjonskalkulator og sett inn lønn i hel stilling kontra 80 % stilling, så vil du se forskjellen i dine venninners tilfelle. Mer her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *