Refinansierng av forbrukslån er ikke alltid like lett, og det finnes haugevis av eksempler på folk som tar opp forbrukslån og deretter sliter med å betale tilbake de pengene de skylder. Derfor er det viktig å huske på at man faktisk en dag skal ha nok penger i banken til å betale tilbake det man skylder.

De sleipeste gir ut til 18-åringer som såvidt har kommet seg ut i jobb slik at renteinntektene blir ganske ekstreme – som jo en del ungdommer er et levende eksempel på.

Når det kommer til refinansiering av forbrukslån, så er jeg ingen ekspert. Men metodene brukt på Luksusfellen er følgende;

1. Innse at du har dummet deg ut.
2. Ta en ydmyk og beklagende telefon til banken og forhør deg om en nedbetalingsplan. Oppgi også inntekt og mulige løsninger – vær veldig fleksibel!

Alt ordner seg til slutt, også for de som tar forbrukslån.