Skandiabanken knytter reiseforsikring opp til kredittkortet sitt. Det er kundene som har etterspurt dette sier Leif-Kjartan Bjørsvik i Skandiabanken. Alle som har kortet nå og alle som bestiller kortet får denne forsikringen og det blir ingen prisendring.

Slik dekker de forskjellige kortutstederne:

Vilkårene Skandiabanken DNB Mastercard Gebyrfri Gold
Reisegods én/samlet 15.000/40.000 20.000/30.000 20.000/25.000
Avbestilling én/samlet 20.000/40.000 10.000/30.000 25.000*
Forsinket reisegods 3.000 2.000/8.000 2.000/8.000
Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset 7.500 000**
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset 7.500 000**
Ulykke, invaliditet* 1.000.000 600.000 300.000
Ulykke, død* 50.000 600.000 300.000
Reisens varighet 60 dager 90 dager 90 dager

*Gebyrfri og Skandiabanken sin ulykkesforsikring har reduserte erstatningsbeløp etter fyllte 67 år. Det samme gjelder DNB sitt Mastercard etter 70 år.

Skandiabanken sin forsikring kommer godt ut på noen punkter og dårlig ut på andre punkter så det blir opp til hver enkelt kunde hva man legger vekt på som viktigst i en slik reiseforsikring.

Skal man ut å reise i mer enn 60 dager bør man vurdere andre kort enn Skandiabanken sitt fordi de har en maksgrense på 60 dager. Begge konkurrentene Gebryfri og DNB Mastercard har en maksgrense på 90 dager.

Reiser man aldri mer enn 60 dager i strekk bør man legge merke til aterstatning for invaliditet er adskillig høyere hos Skandiabanken.