Reiseutgifter mellom hjem og arbeid, fradragsberettiget?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er flislegger og måtte å bruke bilen min for å frakte verktøyer og materialer. Jeg fikk ikke kompensasjon fra arbeidsgiveren for dette. Kan jeg få fradrag (reisepenger,

bompenger)? Hvis ja, hvilken post bruker jeg?

Svar:

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid er fradragsberettiget. Post 3.2.8. Se mer om dette på Pendlerkalkulatoren på skatteetaten.no