Renter på felles gjeld – samboere

Spørsmål:
Samboer i fire år-alltid alle renter automatisk til han…slutt i oktober-bør jeg kreve delt fratrekk?stod med 50-50 som lånetagere…?

Svar:
For 2012 bør du føre opp rentefradrag for de renteutgiftene du faktisk betalte. Eller føre opp halvparten av renteutgiftene. Men da bør eksen også føre rentefradraget tilsvarende.