Renter som er godskrevet obligasjoner skattlegges

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man beskattes for ikke motatte renter. F. eks. på en obligasjon som intet renteutbytte har gitt i 2013?

Svar:

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de er fysisk utdelt.