Rett til å sitte i uskiftet bo

Spørsmål:

Kan ikke se at dere har tatt opp dette med samboere og skifte. Hvis begge (samboere med felles barn) har en middels god lønn, skyhøyt lån på felles hus og den ene dør, hva skjer?
Skal ikke da ungene sikres ved at den gjenlevende samboeren må cache ut 2/3 av avdødes arv til ungene for å kunne beholde huset? Mens hvis de var gift, ville dette ikke vært noe problem fordi den gjenlevende ville kunne sitte i uskiftet bo?

Svar:

Etter 1. juli 2009 har samboere med felles barn rett til å sitte i uskifte på lik linje med ektefeller.
(Dersom den avdøde etterlater seg særkullsbarn, må den gjenlevende samboeren ha samtykke fra disse barna for å kunne sitte i uskifte.)

Vær obs på at du må velge enten å sitte i uskifte eller å motta arv. Når du velger å sitte i uskifte overtar du også ansvaret for gjeld og andre kostnader som følger med boligen/eiendelene. Noen ganger kan det heller lønne seg å motta arv. Dette må vurderes individuelt.

.