Røeggen seiret over DNB i høyesterett

roeggenPetter Røeggen har vunnet over DNB etter 7 års kamp i rettsalene. DNB må betale tilbake 230.000 kr + renter til Røeggen og saken kan få betydning for mer enn 2000 andre småsparere som banker har forledet til å ta opp lån for å kjøpe garanterte spareprodukter. Det er forbrukerrådet som mener at saken har prinsipiell betydning, og at den får konsekvenser for 2000 lignende saker som venter på Røeggen-dommen. Økonomimagasinet Dine Penger har anslått at norske bankkunder har tapt et sted mellom 11 og 14 milliarder kroner på tilsvarende produkter.

Det er en kjensgjerning nå i ettertid at de eneste  som har hatt garanterte inntekter fra disse spareproduktene er bankene selv og nå viser denne dommen at samfunnet ikke godtar utnytting av småsparere. Sterke banker med god innsikt og meget høy profitt har utnyttet de norske småsparerne ved å selge investeringsprodukter hvor kun banken var sikret å tjene penger.

«Garanterte produkter» kalles også «strukturerte spareprodukter». Andre navn er Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA), Bankinnskudd med eiendomsavkastning (BME), Aksjeindeksobligasjon (AIO) eller Indeksobligasjon (IO). Bankene har vært kreative på å finne på forlokkende navn.

Informasjonen som DNB har gitt Røeggen ved opprettelse av avtalen er meget mangelfull sier høyesterettsdommer Ragnhild Noer. “Informasjonen burde gitt et realistisk bilde av at risikoen øker ved lånefinansiering. Det var mangler i informasjonen fra banken også når det gjaldt lånefinansiering.”

Røeggen har tidligere vunnet i Oslo tingrett og tapt i Borgarting lagmannsrett. Dagens seier i høyesterett kan ikke ankes og dermed står Røeggen tilbake som vinneren. DNB godtar tapet og gratulerer Røeggen, pengene får han tilbakebetalt snarest.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *