Så mye tro på egen økonomi har folk (fylkesvis)

Det er på rundt halvparten av befolkningen som har god tiltro til sin egen økonomi. Her er en fylkesvis oversikt:

Møre og Romsdal: 48,7 (43,5)
Rogaland:
47,6 (43,9)
Buskerud:
47,3 (43,4)
Hordaland:
47,2 (45)
Telemark:
47 (40)
Finnmark:
47 (43,8)
Oslo:
46,7 (45)
Østfold:
46,2 (40,8)
Hedmark:
45,7 (42,7)
Akershus:
45,5 (41,5)
Sør-Trøndelag:
45,4 (44,4)
Troms:
45,1 (46,5)
Vestfold:
45,0 (42,9)
Vest-Agder:
44,2 (40,9)
Nordland:
43,8 (41,5)
Nord-Trøndelag:
43,6 (41,4)
Oppland:
43,3 (42,7)
Aust-Agder:
42,6 (38,5)
Sogn og Fjordane:
40,7 (39,9)