Særfradraget bli ført i selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Summen i særfradrag for enslig forsørger er min selvangivelse feil, da jeg har delt omsorg med far til barnet.Skal ifølge skatteetaten være halv sum på hver av oss. Dette får jeg ikke endret, hva gjør jeg da?

Svar:

Vi bygger bare på opplysning vi har fått fra NAV. Hvis NAV ikke har opplysning om slik privat avtale vil hele særfradraget bli ført i selvangivelsen til den som har mottatt utvidet barnetrygd.