Samboere – hvordan føre lån i selvangivelsen?

Spørsmål:
Kjøpte nylig bolig med kjæresten. Vi tok opp et felles lån på 1 816 000. Hvordan føres dette nå inn i selvangivelsen? Skriver man halvparten hver?

Svar:
Det er riktig å føre opp 50/50 av gjelden i hver deres selavngivelse når dere har kjøpt boligen sammen og er 50/50 ansvarlig for gjelden. Det kan dere også gjøre med renteutgiftene. Det er en enkel måte å gjøre det på, men det forutsetter at begge jobber og har lønn over ca 77.000.