Sikring ved samlivsbrudd

Spørsmål:
Jeg har kjøpt leilighet sammen med min samboer. Vi ønsker nytt kjøkken, og jeg vurderer å betale for dette aleine (da han ikke har penger nå). Hvordan går jeg frem for å sikre at jeg får disse tilbake ved salg?

Svar:
Det er viktig at dere skriver en samboeravtale. Når det gjelder nytt kjøkken kan det også øke verdien av leiligheten. Dere kan derfor få en verdivurdering før og etter. I samboerkontrakten kan dere for eksempel sette at du skal ha igjen verdien av kjøkkenet, samt verdistigning som nytt kjøkken har ført til. Sett kronebeløp på dette for at det skal være helt klart.