Skatt – børsnoterte, ikke børsnoterte

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg solgte to ulike aksjeposter i 2013. Den ene var børsnoterte den andre var ikke børsnotert. Gevinsten på de børsnoterte aksjene fremkommer på oppsett fra Nordnet, og er meldt Skatteetaten. På den aksjeposten som ikke var børsnotert hadde jeg et tap. Må jeg melde inn begge aksjehandlene på selvangivelsen, og i tilfelle, hvilket skjema skal dette føres på?

Svar:
Salg av børsnoterte skal være forhåndsutfylt på selvangivelsen i enten post 3.1.8 (gevinst) eller post 3.3.8 (tap). Du skal også ha fått en aksjeoppgave fra skatteetaten i posten som viser dine aksjesalg. Oppgaven må du kontrollerer før du gjør deg ferdig med selvangivelsen. De salgene som ikke står oppført i tilsendt aksjeoppgave og som ikke srår i selvangivelsen må du levere eget skjema for «Aksjer og fondsandeler» (RF-1059). Skjemaet kan leveres som et vedlegg til selvangivelsen på www.skatteetaten.no eller www.altinn.no.Du må også påse at riktige beløp blir oppført i selvangivelsen mht dine aksjesalg.