Store anskaffelser

Spørsmål:

Nå er jeg samboer og vi har både kjøpt bil og campingvogn.Alt er registrert på han men jeg underskrev som en «sikkerhet».Han betaler bilen og jeg campingvogn.Men selv om den er registrert på han kan ikke jeg få den ved et brudd? Jeg har samlet på alle inbetalinger fra min konto og kan jo bevise det.

Svar:

Du skriver ikke noe om dere har en samboerkontrakt. I utgangspunktet har du ikke krav på bilen eller campingvognen så lenge det er registrert på han. Vi anbefaler at dere skriver en samboerkontrakt der dere avtaler hvordan verdiene skal fordeles ved et eventuelt brudd. Dersom dere vurdere å inngå ekteskap, vil det etter likedelingsprinsippet fordeles likt.