Tap på aksjer i 2013

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg hadde tap på aksjer i 2013 som ikke var med i selvangivelsen. Jeg førte beløpet inn. Må jeg legge ved dokumentasjonen fra meglerhuset?

Svar:

Det viktigste er å føre beløpet inn i selvangivelsen. Du skal også fylle ut skjema «Aksjer og fondsandeler» RF-1059, som du finner i altinn. Du trenger ikke sende inn

dokumentasjon, men du bør ta vare på denne i tilfelle spørsmål fra skatteetaten.