Tvungen lønnstrekk/skjønnslignet

Spørsmål:
To spørsmål:
1. Har pådratt meg tvungen lønnstrekk. Kan ikke skjønne at alt jeg skylder er tilbakebetalt datoen dette opphører. Er det sånn at man er gjeldfri da?
2. Hvis man mener man er blitt skjønnsliknet feil og dette er grunnen til lønnstrekket, vil det da være mulig å få ettergitt deler av gjelda/renter hvis man kan påvise feil?

Svar:
At du har lønnstrekk betyr ikke at hele gjelden blir nedbetalt. En kreditor kan kun ha lønnstrekk i 24 måneder, deretter tar en annen kreditor over. Altså kan du skylle mer etter at lønnstrekket er over. Dette får du vite ved å kontakte kreditoren.