Utgifter til busskort til barn

Skatt 2013

Spørsmål:

Utgifter til busskort til barn, kan det føres på selvangivelsen?

Svar:

Utgifter til busskort til barn er dessverre ikke fradragsberettiget.