Via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende

Skatt 2013

Spørsmål:

Har et sovede ENK, men har i fjor fakturert noe fra dette, ikke mva-pliktig. Må jeg da gå over til selvangivelse for næringsdrivende, eller kan jeg føre dette under kommentarer

på selvangivelsen for lønnstakere?

Svar:

Ja, når du leverer via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende. Har du mottatt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister og leverer på papir, fører du opp

post og beløp under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt».