Lån penger på dagen

Noen ganger dukker det opp situasjoner som gjør at du trenger å låne penger på dagen på grunn av en mulighet som har dukket opp eller at en krisesituasjon krever det. Selv om man har en grei inntekt, så hender det at kontoen er tømt på grunn av ekstra mange regninger en måned eller mye uforutsette utgifter. Da er det frustrerende hvis du ikke kan få kjøpt den motorsykkelen du ønsker som tilbys på bruktsalg eller du ikke kan få kjøpt ny varmtvannstank når den gamle akkurat har tatt kvelden.

Men når situasjonen krever det, så finnes det heldigvis løsninger. Flere tilbydere kan hjelpe deg å låne penger på dagen. Du trenger bare å finne den tilbyderen som gir deg den muligheten du ønsker for de betingelsene du synes er passende, og sende inn en søknad på nett. Der vil du som oftest få svar med en gang på om lånet er innvilget, og du kan signere avtalen elektronisk. Med en gang signaturen er på plass, så kan du få pengene på konto samme dag hvis tilbyder får inn signaturen før et spesifikt tidspunkt. Dette tidspunktet vil ofte være kl 13. Hvis de ikke får inn din signatur innen dette tidspunktet, så vil du få pengene på konto på neste bankdag.

Behov for lån på dagen

Det kan være flere situasjoner hvor det kan være nødvendig få lån på dagen. Alle opplever av og til at man må tømme kontoen en og annen måned når man har ekstra mye regninger, selv om man vanligvis har en komfortabel buffer. Det er ikke alltid alt går som planlagt, og om du for eksempel leter etter spesifikke produkter på bruktkjøp eller det dukker opp et tilbud som kun gjelder den dagen, så kan det være frustrerende å ikke kunne benytte seg av tilbudet som du muligens ikke kan få igjen. Kanskje er den prisen du skal betale for produktet du ønsker å kjøpe så lav at det lønner seg selv om du må betale litt ekstra for å låne penger.

Den andre situasjonen hvor man kan trenge å låne penger på dagen, er når det for eksempel det oppstår en krisesituasjon i hjemmet hvor man enten opplever at produkter man er helt avhengig av slutter å fungere, eller at man får skader som vil bli vesentlig verre om man ikke får fikset dem umiddelbart. Har man en vannskade og en rørlegger ikke kan komme før dagen etter, så kan det være man kan løse problemet raskere ved kjøp av nødvendige deler eller utstyr som kan forhindre at skaden blir verre. Uansett kan man løse mange situasjoner ved å låne penger raskt. Det kan koste en del mer, men i forhold til at en skade kan bli verre, eller at man ikke får levert et prosjekt i tide, så kan det være verdt den ekstra investeringen.

Priser for lån på dagen i forhold til andre lån

Det er faktisk mulig å få noen forbrukslån på dagen som ikke vil koste noe mer enn et vanlig forbrukslån. Noen av tilbyderne av forbrukslån tilbyr dette som en tjeneste for at du skal velge dem fremfor andre. Men hvis man benytter seg av å låne penger på dagen fra tilbydere av smålån som kun driver med dette, så er disse ofte dyrere enn om man benytter et vanlig forbrukslån. Prisene på vanlige forbrukslån kan være helt ned i 7,8% rente, selv om de tilbyr at du kan låne penger på dagen fra dem. Men fra tilbydere av smålån, som kun driver med det, kan rentene variere fra 25% effektiv rente, til over 50% effektiv rente. Grunnen til dette er at de ofte tar gebyrer for å utføre tjenesten, som er relativt høye i forhold til lånets størrelse.

Les mer om å låne penger på dagen her

Hvor mye kan jeg få i lån?

Hvis du skal kjøpe bolig så er det et vesentlig spørsmål som dukker opp, hvor mye kan jeg få i lån hos banken. Bankene har de siste 2 årene strammet særdeles inn på boliglån. Dette har gjort sitt til at inngangsbilletten til boligmarkedet har blitt vanskeligere og drømmeboligen er blitt vanskeligere å nå.

Med et rekordhett boligmarked så kan fristelsen om å låne mer enn man bør så stor at det er helt nødvendig at bankene strammer inn.

Men hvor mye kan du låne?
Når du søker om lån i banken så kjører banken en stresstest av økonomien din. Denne tester blant annet din evne til å betjene lånet med renteøkning. I tillegg så legger de inn din gjeld, utdannelse og nåværende jobb. Deretter vil resultatet bli sendt til egen finansavdeling som vurderer resultatene og godkjenner eventuelt et lånetilbud.  Som du sikkert skjønner så blir det vanskelig for oss å si hvor mye du vil kunne låne.

Men et godt utgangspunkt er å aldri låne mer enn 2,5 ganger husstandens inntekt. Det vil si at hvis du f.eks tjener 400k og din mann tjener 500k i året så bør dere ikke låne mer enn 2,250 millioner.

Hør med flere forskjellige banker!
Selv om du har hatt samme bank i mange år så er det ikke sikkert at de gir deg mest penger i lån. Noen banker er strengere enn andre,vi kjenner til tilfeller hvor lånetilbudet differensierer med over 500000,-. Derfor kan det lønne seg å kontakte litt forskjellige banker for å forsikre seg om at du har fått det beste tilbudet. Du kan også bruke tilbudene mot hverandre.

Global Housing – Sharia lån

De fleste som skal kjøpe bolig i dag har ikke nok penger i banken eller i madrassen til å finansiere et boligkjøp. Og da ender de fleste av oss opp med et boliglån i en bank. Muslimer som skal følge sharialovene kan ikke gjøre dette, de må skaffe finansiering på annet vis. Ifølge sharialovene er renter forbudt og både tap og gevinst skal deles mellom de som inngår avtaler.

Et nytt firma som heter Global Housing har nå startet opp en ny måte å finansiere boligkjøp på. De driver med kjøp, salg og utleie av eiendommer og danner et partnerskap med deg som skal kjøpe bolig. De kjøper boligen sammen med deg og så leier du deres del av boligen. Du kan kjøpe en større og større del av boligen til fastsatte tidsfrister og etter maks femten år eier du hele boligen. Global Housing deler risikoen for tap og risikoen for gevinst med deg som helt fram til du eier hele boligen alene, slik følges sharialoven

Avtalen med Global Housing gjør at du kommer billigere ut av et boligkjøp, men du går også glipp av verdistigningen på boligen fordi du deler den med Global Housing. Dersom du må selge boligen før kontraktsperioden med Global Housing er over, vil du kun få verdistigningen på den delen av boligen du eier på det tidspunktet du selger. Det er viktig å ta med i beregningen.

Slik fungerer boligkjøpet og samarbeidsavtalen med Global Housing.
•Du ønsker å kjøpe en leilighet som koster to millioner kroner. Du finner boligen sammen med Global Housing, og dere blir enige om hvor mye hver av dere skal betale for boligen. Hvis du går inn med 15 prosent av kjøpesummen (som er det minste du kan gå inn med), inngår dere en sameiekontrakt der du eier 15 prosent og Global Housing eier de resterende 85 prosentene av boligen/leiligheten.
• Såinngår dere en leiekontrakt der Global Housing leier ut sin andel av boligen til deg, i dette eksemplet bruker vi kr 4250 som utgangspunkt for regnestykket.
•Alt du betaler over denne summen går til oppkjøp av boligen og det lages en kjøpskontrakt der Global Housing og du blir enige om at du kan kjøpe Global Housings andel av boligen innen en viss tidsperiode.
•Hvis dere blir enige om at du betaler 12000 kroner pr. mnd., vil 7750 kroner av disse gå til oppkjøp av leiligheten. Etterhvert som andelen din av boligen øker, minsker leien du betaler til Global Housing, slik at en stadig større andel av det månedlige beløpet går til oppkjøp av boligen.

Du kan velge å kjøpe opp så raskt du vil, men maksperioden er på 15 år. Hvis boligen ikke er nedbetalt innen 15 år, forhandles leiekontrakten på resterende andel på nytt basert på ny takst av boligen. Da kan du regne med at leieprisen går opp, men du vil allikevel få en god avtale fremfor å gå ut på det åpne leiemarkedet.

KOMPLETT BANK

Finansdepartementet ga den 20.12.2013 Komplett Bank ASA tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. De kommre til å prioritere forbrukslån. Finansdepartementet ga også Komplett AS tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i banken. Ikke mer, dette for å unngå uheldige omstendigheter.

Det er Bankia Bank, som ble solgt til Santander Bank i 2005, som står bak den nye banken. Den nye bankens toppsjef er Bankia-gründer Raimond Pettersen (44). Komplett Bank fikk godkjenning for oppstart av virksomhet 21. mars 2014 og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Banken er medlem av Bankenes sikringsfond og alle kundenes innskudd opp til 2 millioner kroner er sikret.

Komplett Bank er en norsk bank som tilbyr fritids- og forbruksfinansiering uten krav til sikkerhet. De ble etablert i 2014 med konsesjon fra Finanstilsynet og er medlem av det norske banksikringsfodent. Komplett Bank har fokus på å tilby den mest fleksible forbrukskreditten i markedet, og arbeider hardt for at du som kunde skal være fornøyd. Om de klarer akkurat det vil tiden vise.

Med Fleksibelt Lån fra Komplett Bank har man en låneramme på inntil 400 000 kr som man kan disponere som du vil. Det kravet Komplett Bank stiller er at du holder deg innenfor rammen du får tildelt og at du minimum betaler renter og gebyr hver måned. Akkurat som Bank Norwegian skal Komplett Bank ha et forretningskonsept som er basert på å låne inn billig og låne ut dyrt. Mens innskuddsrenten er på 3,35 prosent, skal gjennomsnittlig utlånsrente være på 15 prosent. Det er ventet at Komplett vil gjøre store penger på å bli bank. Med tiden vil nok kunder i nettbutikkene få tilbud om finansiering og det vil da bety at Komplett tjener penger både på varene og på kundens penger.

Får du ikke forbrukslån?

Bankene har strammet inn grepet rundt forbrukslån, det er ikke like lett å få som det var for noen år siden da bankene omtrent kastet det etter deg. Det kan være mange grunner til at du ikke får innvilget forbrukslån, derfor har vi laget en liten sjekkliste for deg som ikke får innvilget forbrukslån. Mange av disse tingene kan du gjøre noe med selv før du søker om forbrukslån neste gang.

Det er viktig å huske at bankene har som regel en grunn til å avslå din søknad om forbrukslån. Hvis du etter gjentatte forsøk ikke for godkjent så bør du helt sikkert ikke ta opp forbrukslån.

1.Har du norsk statsborgerskap?
Dette er et absolutt krav, du får ikke forbrukslån uten norsk statsborgerskap. Kanskje din primærbank kan hjelpe deg med et forbrukslån. Men de bankene som er basert online vil nok ikke godkjenne en søknad dersom du ikke har norsk statsborgerskap.

2.Har du noen aktive inkassosaker?
Dersom du har noen aktive inkassosaker vil du ikke få lån av noen banker. Dette kan du løse lett ved å betale ned kravet. Da unngår du i tillegg flere gebyrer og dyre renter på kravet.

3.Har du skattepliktig inntekt eller har du for lav inntekt?
Dersom du ikke har en skattepliktig inntekt (lønn,pensjon,trygd) så vil du ikke få forbrukslån. Hvis det er noen særskilte forhold som gjelder så bør du kontakte banken å forklare disse. Dersom du har for lav inntekt så vil du heller ikke få forbrukslån, dette er fordi bankene ser at du ikke kommer til å klare å betjene gjelden din.

Dersom du har søkt om forbrukslån hos flere banker på internett uten å få innvilget forbrukslån. Da kan du prøve å møte personlig opp hos din primærbank for å høre om det er noe du kan gjøre for å få et forbrukslån. Vær ærlig mot banken og de vil prøve å hjelpe deg på best mulig måte.

Online24 forbrukslån

Du kan søke om forbrukslån fra 10.000-250.000 kroner uten krav om sikkerhet hos Online24.

Dersom du ikke ønsker å ha hele beløpet stående på egen konto, kan du tilbakeføre deler av beløpet. Dette beløpet betaler du da ikke renter på. Kredittrammen er tilgjengelig i seks måneder etter at hele lånet er nedbetalt.

Pengene er tilgjengelig med det samme dersom du overfører til en DnB NOR konto. Til konto i annen bank tar overføringen inntil tre dager.

Nedre aldersgrense er normalt 25 år og man må ha minimum 150.000 kr i årsinntekt for å få lån hos Online24.

Klikk her for å låne fra Online24

Eksempel på rente: Eff.rente 19,74 %, 65 000, o/5år, etabl.gebyr. 950,-, Totalt: 99 348

 

Søke om forbrukslån direkte hos banken eller bruke mellomledd?

Det siste året så har det blomstret opp så mange tilbydere av forbrukslån at det er svært vanskelig å navigere seg til den riktige og seriøse banken. I tillegg så har det blomstret opp flere mellomledd, det vil si at du ikke søker direkte til banken men igjennom en tredjepart. Man kan godt definere denne tredjeparten som en megler. FINN..NO har jo til og med lansert sin egen versjon som heter PENGER.NO. Det er veldig sannsynelig at det bare vil komme flere og flere aktører på dette området.

Mange lurer på om det lønner seg å søke lån direkte eller bruke en mellommann. Nedenfor har vi listet opp, fordeler vs ulemper. Det vi har definert som mellomledd her er såkalte «lånemeglere», eksempler på disse er Axo Finans og MooreCredit.

Ulemper når du bruker en lånemegler

Når du er direktekontakt med banken, så har du en relasjon å forholde deg til. Da kan ekstra hensyn taes med eller at de får litt mer vurderingsgrunnlag. Du er også sikker på at informasjonen du oppgir er trygg hos dem. Når du er i direkte kontakt med banken så har du valgt banken selv og du er trygg på den.

Fordeler

Bankene må konkurere om deg og du kan derfor oppnå bedre betingelser enn du ville gjort alene.I tillegg så får du en full oversikt og kan sammenligne de forskjellige bankene. Kanskje du får et tilbud fra en bank du ellers ikke ville vist om?

Vi anbefaler….prøv begge deler samtidig. Ingen låneforespørsler er bindene og derfor kan du holde på som du vil. Så dersom du vil ha de beste rentene bruk både mellomledd og direkte kontakt. Deretter kan du se hvem som gir deg de beste betingelsene.

Start-lån svindel anmeldt i Horten

Får man innvilget startlån bør man passe på at man oppfyller alle betingelsene.

Slik gikk det med to personer i Horten som ikke oppfylte betingelsene, de bodde ikke selv i boligene det ble gitt lån for:

hortenTo hortensere fikk boliglån som startlån på 1,4 og 1,2 millioner kroner or er nå politianmeldt av Horten kommune for brudd på lånebetingelsene. Begrunnelsen for politianmeldelsene er at lånetakerne har misbrukt de lånte midlene og dermed brutt betingelsene for å ha startlån. Kommunen har anmeldt låntakerne for å ha brutt forutsetningene lånetakerne ble enige med kommunen om da lånene på 1,4 millioner kroner i 2012 og på 1,2 millioner kroner i 2013 ble innvilget.

Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk og ordfører Børre Jacobsen troppet selv opp på politikammeret for å levere anmeldelsene (det vitner vel foresten om at de ikke har mye å gjøre ellers i jobbene sine, en anmeldelse kunne like gjerne vært levert av ansatte i kommunen).

Start-lånene brukes til hjelp for folk med dårlig økonomi og som ellers faller utenfor de vanlige lånekanalene. REgelverket er meget streng og en meget detaljert sjekkliste må gås igjennom med låntakeren før lånet blir innvilget.

Det er Husbanken som gir startlån, men lånene administreres av kommunene. Link til info om Startlån i Horten kommune: http://horten.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2680&AId=2654

Horten kommune har innvilget 58 startlån i 2012 og lånesummen er til sammen på 40,8 mill. kr.

Termingebyrer for boliglån

I skrivende stund er det stor forskjell på termingebyrene hos de forskjellige bankene. Skandiabanken og  Cultura Bank har ikke termingebyrer mens de fleste andre har gebyrer som utgjør opp til 15.000 kroner i løpets av lånets løpetid over 25 år.

15 kroner gebyr i måneden utgjør 180 kroner i året, og 3.600 kroner ekstra fordelt over 20 år. Heller ikke den effektive renten vil øke nevneverdig, her er det snakk om et par-tre promille, litt avhengig av hvor stort lån du har.

Termingebyrer for boliglån med flytende rente i de største bankene:

  Termingebyr Over 25 år
Skandiabanken 0,- 0,-
Cultura Bank 0,- 0,-
Danske Bank 45,- 13.500,-
DNB 50,- 15.000,-
Storebrand 50,- 15.000,-
Gjensidige 50,- 15.000,-
Nordea 50,- 15.000,-

Vi spurte pressekontakt i Nordea, Jørgen Lønnquist, om hva gebyret skal dekke.

– Selv om det er trekkes enkelt og raskt fra kundens konto, har vi blant annet kostnader til utvikling og vedlikehold av datasystemet som utfører trekkene hver måned. I tillegg har vi ansatte som passer på at alt fungerer som det skal, vi har kvalitetskontroller, og det koster å implementere rentendringer et cetera.

Så er spørsmålet om man får billigere lån hos banker hvor termingebyret ikke eksisterer.

Det er ikke mulig å gi et enkelt svar på, men det er ingen selvfølge at lånet blir billigere. Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen.no lar deg sammenlikne bankenes veiledende priser, men de er altså kun veiledende og kan forutsette tegning av andre produkter.
På tjenesten plotter vi inn lånebeløpet 3 millioner, boligkjøpet 4 millioner og alderen 40 år.
– Her kommer Cultura på førsteplass. De har ingen termingebyr.
– Gjensidige kommer på andreplass, med 50 kroner i termingebyr.
– Tredjeplass får Skandiabanken, helt uten termingebyr.

Betale ned lån eller spare i banken?

– Rentene er på vei opp i løpet av et års tid så nå er tiden inne til å betale ned mest mulig på lånet istedenfor å spare penger i banken.

Det er ihvertfall rådene flere ledende finanseksperter gir akkurat nå. Det er varslet noe mer usikre tider i den norske økonomien og ekspertene baserer rådene sine på dette faktum. Både Virke, NHO og Norges Bank er skeptiske til økonomien fremover.

Det vil alltid være lurt å ha en liten buffer på sparekontoen i tilfelle uforutsette utgifter, men å betale ned på lån skal ha høy prioritet i tider hvor rentene ventes høye eller allerede er høye, sparerenten er alltid lavere enn lånerenten og derfor bør overskuddskapital brukes til å betale ned på lån.

Har man et lån på hus så bør man betale ned til man har en belåningsprosent på 60-75 prosent hvis man har mulighet til det. Da vil man få de gunstigste betingelsene, altså de beste rentebetingelsene på lånet sitt.

Men tross alle tips om renteoppgang så venter de aller fleste økonomieksperter i Norge at det ikke vil gå helt galt i økonomien. Vi er tross alt Norge, som har klart oss godt gjennom tidligere kriser og det vil neppe bli noe verre nå enn de forrige gangene, snarere vil vi ikke merke veldig mye til det.

 

Inkasso på lån smitter

venner-penger-lanUndersøkelser viser at har du mange venner som har betalingsanmerkninger og inkassoproblemer på lån har du større sjanse for å ende opp på samme måten enn en som har venner uten anmerkninger. Jo nærmere vennene er jo større er sjansen for at du er lik dem og har samme livsstil.

Derfor kan låneinstitusjoner og banker sjekke sosiale medier for å finne ut hvem som er vennene dine og så sjekke vennene for å se om de er dårlige betalere. Slik kan de prøve å sikre seg mot å få dårlige betalere som lånekunder. Både automatiske metoder og manuell sjekking av sosiale profiler kan bli tatt i bruk.

Men slike metoder er ikke utbredt i Norge, ihvertfall ikke på privatpersoner. I USA er dette utbredt, både når det gjelder innvilgelse av lån til privatpersoner og til firmaer. I Norge er det kun firmaer som blir sjekket opp mer enn å sjekke betalingsanmerkninger, men trenden fra USA, som Norge ofte følger, sier at dette kommer til å skje i større grad også i Norge i årene fremover.

Personvernet er sterkt i Norge innen finans og lånebransjen så kryss-sjekking av venner er foreløbig hindret av det vernet, men grenser for personvern flyttes stadig så om noen år kan vennene dine bli sjekket når du søker om lån.

 

Hvordan få råd til egenkapital?

Nå krever bankene 15% egenkapital av alle som skal ha boliglån, dette er penger som mange unge ikke sitter på. Så hvordan skal du skaffe egenkapitalen til boligen? Nedenfor har vi laget en liten liste over muligheter for deg som ikke har råd til egenkapital.

Merk deg at forslagene krever at du har en inntekt som kan betjene lånet og at du ellers må oppfylle alle de andre krav bankene har.

Forskudd på arv/Låne penger fra familie

Det er nå slik at boligprisene er ekstremt høye det betyr at mange av de som er litt eldre har hatt en eventyrlig verdistigning på boligen sin. Dette betyr at de nyter godt av utviklingen mens den påvirker deg negativt. Derfor er det svært mange mødre og fedre med voksne barn som nå har muligheten til å hjelpe deg med egenkapital. Vår erfaring er at mange foreldre ikke vet hvor vanskelig det er å få boliglån til forskjell fra når de skulle ta opp boliglån. Ta opp situasjonen med foreldrene dine, hør om de har mulighet til å hjelpe. Du kan enten låne pengenene eller du kan høre om det er mulighet for forskudd på arv.

Husbanken

Ikke alle har foreldre som kan hjelpe og det er ikke noe galt med det. Da kan du søke om husbanklån igjennom kommunen din. Dette er svært gunstige lån som kan dekke opp for egenkapital. Men du skal være obs på at dette er boliglån med svært mange restriksjoner. Hvis du ønsker å lese om husbanklån så kan du gå til www.husbanken.no eller ta kontakt med kommunen din.

Forbrukslån til egenkapital

Hvis du tjener for mye til å få hjelp av husbanken så finnes det boligkjøpere som finansierer egenkapitalen med forbrukslån. Hvis dette skal brukes som løsning så forutsetter det at du har en høy inntekt og mulighet til å betjene lånet over tid. Du trenger en høy økonomisk disiplin. Det er også viktig å merke seg at dette er et svært dyrt lån og bør være aller siste utvei. Det egner seg ikke spesielt godt for personer uten jobb eller personer med middels inntekt.

Lånemegleren.no

lanemegleren-noLånemegleren.no er et nytt skudd på stammen når det gjelder megling av lån fra banker og finansinstitusjoner. Vi har tatt en nærmere kikk på hva de har å tilby.

For det første slår det oss at Lånemegleren har en veldig rask responstid, de svarer innen femten minutter fra du har sendt søknaden, det må vel kunne kalles ny rekord i Norge og er veldig ambisiøst av dem. For kundene er det fint, det er jo helt utrolig at man kan få svar etter bare femten minutter. Nå er det vel strengt tatt ikke noe i Norge som har femten minutters betalingsfrister, men det kan være kjekt å få kjapt svar noen ganger.

Lånemegleren er en «ordentlig» megler, dvs. en megler som jobber manuelt opp mot bankene for hver lånesøknad de mottar. Det normale er at det er automatisert, men Lånemegleren.no sier at de tar bedre vare på kundene ved å jobbe manuelt. Ved å jobbe på den måten skulle det innebære at du som lånetaker er sikret de beste mulige betingelsene i forhold til din private økonomiske situasjon. Når de sender din søknad til flere banker og flere banker svarer kan du velge det lånet som er gunstigst for deg.

De formidler nå lån fra Svea Finans, Ikano Bank, Ya Bank og PCI. Noen av disse er kjent for å ha forholdsvis rimelige renter.

Vi har ikke testet å ta opp et lån via Lånemegleren.no, men med de kriteriene de har satt for seg selv så er det rimelig å anta at de kan gi lånetakerne de beste tilbudene som er i det norske markedet.

Følg med på boliglånet ditt og spar penger

Kan du uten videre si hvor stor rente du har på boliglånet ditt? Neivel. Da er du ikke alene. Undersøkelser viser at veldig mange lånekunder ikke vet hvor stor prosent rente de betaler, det gjelder faktisk så mange som 1 av 2 . Og 1 av 10 vet ikke hvor stort boliglån de har.

Questions-to-ask-before-getting-a-loan-590x260Menn følger litt bedre med enn kvinner når det gjelder rentestørrelsen, 6 av 10 menn vet hvor stor den er mens bare 4 av 10 kvinner vet det. Norstat har undersøkt dette og undersøkelsen viser også at mange vurderer å bytte bank, men de færreste gjør det. 40 prosent av de spurte sier de vurderer å bytte bank, men bare 4 prosent har gjort det. De 36 som ikke har gjort det taper penger. Det er også en god del lånekunder som ikke vil bytte bank fordi de får god kundeservice eller at det ikke syns det er bryet verdt.

Man kan spare tusenvis av kroner hvert år på å følge bedre med på lånene sine, da særlig huslånene. Det er kjapt å skifte eller refinansiere, timesbetalingen blir enormt god hvis man bruker 3 timer på å skifte og man sparer 10000. Har man et lån på 2 millioner kroner så sparer man ca. 5000 kroner på å få satt ned renten fra 4 til 3,6 prosent.

Det mest sjokkerende med undersøkelsen er at 50% av de spurte ikke har sjekket om det lånet de har i dag har de beste betingelsene som er mulig for dem å få.