Archive by Author

Leilighetskjøpere opplever å måtte by over seg selv flere ganger

Det er kamp om leilighetene i de største byene i Norge, og markedet for salg av boliger er for tiden svært hett. Flere aviser har i det siste skrevet om personer som må by over seg selv opptil flere ganger, på tross av at de er eneste budgiver på en leilighet.

I slike tilfeller har megleren mest sannsynlig satt prisantydningen kunstig lavt – i håp om at ”lokkeprisen” skal skape mer interesse og flere potensielle kjøpere på visning. Hvis interessen er mindre enn megler forutså, kan den spesielle situasjonen oppstå der en budgiver for eksempel gir et bud nøyaktig tilsvarende prisantydning, men allikevel opplever at budet ikke blir akseptert. Dette virker ulogisk, da folk flest sin oppfatning av en prisantydning er at dette er den laveste prisen en selger kan akseptere for sin leilighet.

Dette stemmer dog ikke alltid. Hvis en megler har spekulert i å sette prisantydningen noe lavere enn hva selger faktisk er villig til å akseptere for boligen, kan en oppleve å måtte by over seg selv og boligens prisantydning helt til man når prisen selger ”egentlig” forlanger. En megler kan ha forventet flere personer i budrunden, og at boligen skulle gå for mer enn hva selger forventet. Er interessen begrenset til én budgiver, stiller saken seg annerledes og megler kan oppleve å få et aldri så lite forklaringsproblem.

Denne formen for lokkepriser er forbudt, men allikevel dessverre forholdsvis utbredt.

EU gjør det dyrere å betale regningene for sent

Den økonomiske situasjonen i EU er som kjent skral om dagen. Et nytt EU-direktiv skal få fortgang i trege betalinger i eurosonen. Virksomheter som betaler bare en dag for sent kan ende opp med et ekstragebyr på 310 kroner. Private omfattes ikke av det nye direktivet, men både private og offentlige virksomheter kan risikere større gebyrer ved for sen betaling. Det vil dermed si at de mange enkeltmannsforetakene i Norge også kan få svi som følge av EUs ønske om fortgang i økonomiske transaksjoner i Europa.

Per i dag er det maksimale purregebyret i Norge på 63 kroner. Med EUs nye initiativ økes dette med en ekstrautgift på rundt 310 kroner, og for de som driver egen bedrift lønner det seg altså enda mindre enn før å slurve med forfallsdatoer og innbetaling av fakturaer. Direktivet er allerede implementert, og gjelder for alle fakturaer med forfall fra og med 16. mars i år.

Henning Hauso, med verv i både Kreditorforeningen Vest og Norges Kreditorforbund, sier at bedrifter ikke er pålagt å legge på forsinkelsesgebyret på 40 euro, men at de har muligheten hvis de ønsker dette. Videre hevder han at for sene innbetalinger er problematisk for leverandører, som igjen kan få problemer med å betale sine egne regninger og oppleve svekket konkurranseevne. Han mener alle er tjent med at regninger gjøres opp før de forfaller, og at dette skal være med å få fortgang i den europeiske økonomien.

Flere land i eurosonen sliter tungt om dagen, med skyhøy statsgjeld og rekordhøy arbeidsledighet. Det er usikkert hvilken innvirkning det nye direktivet vil ha,  og i en tid hvor bedrifter sliter med å betale regningene sine fra før er det uklart om det vil ha noen effekt å øke purregebyrene ytterligere fra dagens nivå. For norske bedrifter kan det derimot vise seg å være gode nyheter og resultere i økte inntekter i form av høyere purregebyrer.

”Lokkepriser” i boligmarkedet – noe å se opp for

I den siste tiden har det vært mye fokus på såkalte ”lokkepriser” ved salg av leiligheter og boliger. Kort sagt går dette ut på at meglere setter prisforlangende lavere enn leilighetens faktiske verdi eller hva selger forlanger. Dette gjøres for å få flere treff på sider som Finn.no, og å få flere på visning, i håp om å stimulere til økt budgivning.

Hvis selger og megler avtaler at en leilighet for eksempel skal selges for 2,1 millioner, kan megler ofte bli fristet til å legge den ut til 1,9 millioner på Finn.no. På denne måten fanger han også opp de som har satt 2 millioner kroner som sin øverste grense ved kjøp av bolig. Megler oppnår sannsynligvis et høyere antall på visningene av leiligheten, og kanskje blir budkrigen mer intens.

Lokkepriser er selvfølgelig ikke lov, og er noe meglere gjerne nekter for. Det er vanskelig å bevise, men det er allikevel liten tvil om at dette er et utbredt fenomen i dagens boligmarked. Sinnssyke budrunder og leiligheter som ender opp mot en million kroner over prisantydning er ofte tegn på at prisen er satt for lavt i utgangspunktet. Selvfølgelig kan leiligheter selges for mer enn markedsverdi, men leiligheter som selges til langt over prisantydning er såpass vanlig at dette neppe alltid er tilfellet. Meglere er tross alt eksperter på salg av boliger, og det er neppe kun feilaktig prising av boliger som fører til at leiligheter ofte går såpass mye over prisantydningen som vi ser i dagens boligmarked.

Skal du inn på boligmarkedet er dette noe det er verdt å tenke på. Det er naturligvis ikke slik at den prisen en leilighet legges ut for, er det den kommer til å selges for når støvet etter en lang budrunde har lagt seg.

Lånemegleren.no

lanemegleren-noLånemegleren.no er et nytt skudd på stammen når det gjelder megling av lån fra banker og finansinstitusjoner. Vi har tatt en nærmere kikk på hva de har å tilby.

For det første slår det oss at Lånemegleren har en veldig rask responstid, de svarer innen femten minutter fra du har sendt søknaden, det må vel kunne kalles ny rekord i Norge og er veldig ambisiøst av dem. For kundene er det fint, det er jo helt utrolig at man kan få svar etter bare femten minutter. Nå er det vel strengt tatt ikke noe i Norge som har femten minutters betalingsfrister, men det kan være kjekt å få kjapt svar noen ganger.

Lånemegleren er en «ordentlig» megler, dvs. en megler som jobber manuelt opp mot bankene for hver lånesøknad de mottar. Det normale er at det er automatisert, men Lånemegleren.no sier at de tar bedre vare på kundene ved å jobbe manuelt. Ved å jobbe på den måten skulle det innebære at du som lånetaker er sikret de beste mulige betingelsene i forhold til din private økonomiske situasjon. Når de sender din søknad til flere banker og flere banker svarer kan du velge det lånet som er gunstigst for deg.

De formidler nå lån fra Svea Finans, Ikano Bank, Ya Bank og PCI. Noen av disse er kjent for å ha forholdsvis rimelige renter.

Vi har ikke testet å ta opp et lån via Lånemegleren.no, men med de kriteriene de har satt for seg selv så er det rimelig å anta at de kan gi lånetakerne de beste tilbudene som er i det norske markedet.

Lånekassen med lav fastrente

Gamle og nye studenter kan nå nyte godt av et helt nytt fastrentetilbud fra Lånekassen.

Ved 3 års bindingstid kan man nå få fastrente på bare 2,28 prosent. Det er en tangering av den siste rekorden for fastrente. Fastrenten er lavere enn den flytende renten og det ventes derfor at mange vil gå over på fastrente nå.

De som vil bruke dette tilbudet må bestemme seg innen 12. juni. Tilbudet gjelder kun 1-12. juni.

Ca. 400.000 lånekinder hos Lånekassen kan velge å binde renten nå.

Lånekassen gir tilbud for 10, 5 og 3 år:

2,280 prosent for 3 år, 2,477 prosent for 5 år og 3,065 prosent for 10 års bindingstid.

Refinansiering, fordeler og ulemper

Det finnes et ordtak som sier man ikke skal nedbetale gamle lån ved å oppta nye, men iblant kan det faktisk lønne seg å gjøre nettopp dette. Dette kalles refinansiering, og innebærer visse fordeler og ikke minst ulemper man bør være klar over. Blant de viktigste ulempene er selvfølgelig at ved å oppta et lån for å betale annen gjeld, så øker rentekostnadene tilsvarende, for de gamle rentene forsvinner ikke, selv om det nye lånet overtar.

samle-lanFordelene derimot, er at man ved en refinansiering kan samle mange mindre lån i et stort, samt strekke lånets løpetid over en lengre tidsperiode. På denne måten kan man faktisk senke de månedlige ratene betraktelig, samtidig som man får en bedre oversikt over hvor mye man har betalt, og hvor mye man fortsatt skylder.

I den andre enden har man selvfølgelig betalt mer enn hva man opprinnelig skulle ha gjort, med mindre man kan forhandle seg frem til et rentefrafall ved en eventuell innfrielse av de lånene man ønsker refinansiert. I enkelte tilfeller kan det la seg gjøre, spesielt hvis det er rene finansinstitusjoner man har med å gjøre.

Ønsker man å refinansiere lånene sine kan det ofte være lurt å på forhånd sette opp en oversikt over hvilke lån man ønsker å nedbetale, med hvilke midler man råder over, og hvordan man har tenkt seg å nedbetale det nye lånet. Denne oversikten kan man så sende ut til flere kredittinstitusjoner og banker, slik at man kan motta flere enn et tilbud man kan ta opp til vurdering.

Hva skjer ved en refinansiering?

Refinansiering er i grove trekk en omprioritering, eller omlegging, av et lån, gjerne med pant i fast eiendom, ofte opptatt med den hensikt og enten oppnå bedre vilkår i forhold til eksisterende, eller som en utvidelse av allerede eksisterende lån med henblikk på innfrielse av restgjeld, men likevel stifte ny gjeld hovedsakelig for å videreføre betaling av allerede ervervet eiendom eller andre gjenstander av betydelig verdi.

En slik innfrielse av allerede eksisterende lån kan da enten skje ved at eventuelle obligasjonsrestgjeld innfris til markedsverdi, eller de kan konverteres til et nytt lån. I det første tilfellet skjer innfrielsen ved at kreditor kjøper opp obligasjonsverdien til veiledende markedskurs, mens det i sistnevnte foretas en såkalt kontantinnfrielse til parikurs, hvilket betyr det betales til den enhver tids gjeldende kurs på den pålydende verdi, renter inkludert.

Omprioriteringer skjer som regel med det formål å oppnå en reduksjon i de terminvise ytelsene, enten ved å forlenge allerede avtalt løpetid eller ved å øke ratene ved å justere avdragene så de tilpasses det til enhver tid gjeldende markedsrentenivået. Eller begge deler, hvis man må ut og refinansiere i det uspesifikke pengemarkedet.

I forbindelse med handel med fast eiendom skjer refinansieringene som oftest ved omprioriteringer, men mange velger også å frigjøre bunden kapital enten ved å stille denne som sikkerhet ved opptakelse av lån hos tredjepart, eller ved salg av samme for å frigjøre egenkapital i form av kontanter.

Begge deler bør uansett tas i betraktning under vurderingen av en eventuell refinansiering, ikke minst da det langsiktige resultatet avhenger av renteendringer som skulle oppstå i låneperioden.

Bør man egentlig refinansiere?

Mange går med planer om en refinansiering, ikke minst fordi man ønsker å senke de månedlige ratene en del, noe som skjer i og med man strekker lånets løpetid betraktelig. Et av de spørsmålene som ofte dukker opp i slike sammenhenger er om hvorvidt det kan lønne seg på sikt, noe man i høyeste grad bør ta med i vurderingen ved dette.

For øker man nedbetalingsperioden, øker man også den tiden de effektive rentene skal beregnes, og selv om hver enkelt måneds innbetaling kanskje blir mindre i kroner og øre, ender man likevel opp med å betale mer totalt sett, da antallet rater øker.

Følg med på boliglånet ditt og spar penger

Kan du uten videre si hvor stor rente du har på boliglånet ditt? Neivel. Da er du ikke alene. Undersøkelser viser at veldig mange lånekunder ikke vet hvor stor prosent rente de betaler, det gjelder faktisk så mange som 1 av 2 . Og 1 av 10 vet ikke hvor stort boliglån de har.

Questions-to-ask-before-getting-a-loan-590x260Menn følger litt bedre med enn kvinner når det gjelder rentestørrelsen, 6 av 10 menn vet hvor stor den er mens bare 4 av 10 kvinner vet det. Norstat har undersøkt dette og undersøkelsen viser også at mange vurderer å bytte bank, men de færreste gjør det. 40 prosent av de spurte sier de vurderer å bytte bank, men bare 4 prosent har gjort det. De 36 som ikke har gjort det taper penger. Det er også en god del lånekunder som ikke vil bytte bank fordi de får god kundeservice eller at det ikke syns det er bryet verdt.

Man kan spare tusenvis av kroner hvert år på å følge bedre med på lånene sine, da særlig huslånene. Det er kjapt å skifte eller refinansiere, timesbetalingen blir enormt god hvis man bruker 3 timer på å skifte og man sparer 10000. Har man et lån på 2 millioner kroner så sparer man ca. 5000 kroner på å få satt ned renten fra 4 til 3,6 prosent.

Det mest sjokkerende med undersøkelsen er at 50% av de spurte ikke har sjekket om det lånet de har i dag har de beste betingelsene som er mulig for dem å få.

 

OBOSBanken er en realitet

obosbankenNå kan OBOS starte med boliglån, og det er ingen tvil om at dette blir et populært tilbud. Folk flest har mer tiltro til OBOS enn til bankene og lånesøknader vil strømme inn. OBOS skal nå drive bank i inntil 1 år, da ser selskapet OBOSbanken AS dagens lys og vil ta over driften.

OBOS har i lengre tid lånt ut penger, men tar nå steget opp og blir en fullverdig bank.

Det som gjenstår å se er om OBOSbanken vil gi gode tilbud både til medlemmer og andre. De er kjent for å favorisere sine egne medlemmer, men vil nok gjøre sitt for å tekkes alle typer lånekunder.

Vedtaket fra Finansdepartementet er:

– Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis OBOSBanken AS tillatelse til å drive bankvirksomhet.

– Med hjemmel i forretningsbankloven § 4 tredje ledd, jf. § 8 a siste ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, godkjennes OBOS Finans Holding AS, som er heleid av OBOS, som 100 prosent eier av OBOSBanken AS.

– Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-6 andre ledd og 2a-7 annet ledd godkjennes endringen i konsernstruktur, som følge av etableringen av OBOSBanken AS.

– I medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd, siste punktum gis det tillatelse til at OBOS Finans Holding AS, OBOS Skadeforsikring AS og OBOSBanken AS har identisk kontrollkomite.

– OBOS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet i inntil ett år etter at tillatelsen til å drive virksomhet som bank tas i bruk.

Romavlytting via mobiltelefon

Man bruker mobiltelefonen til alt nå til dags. Som vekkerklokke, kamera og til å surfe på internett med. Hvorfor ikke bruke den til å avlytte noen hemmelige samtaler tenker en del personer som livnærer seg på svindel og spionasje. Det finnes mange gadgeter for spionfriken, men å gjennomføre en romavlytting ved å bruke mobiltelefon – det er den sikreste  måten å avlytte uten å bli avslørt. Og det blir brukt i stort monn i finansmiljøer, i så stort monn at lånegivere, aksjemegelere og andre ofte leier inn sikkerhetsfirmaer til å rense møterom for evt. skjult spionutstyr.

Med avlytting via mobiltelefon kan spioner avlytte – nærmest uansett hvor de befinner seg. Mottakeren fungerer som en vanlig mobiltelefon, bare at den ikke har høyttaler, slik at lyden kun beveger seg den ene veien. I praksis betyr det at de kan befinne seg i karibien og lytte til samtaler som foregår hjemme i Oslo. De ringer til mottakeren og får svar umiddelbart – og lytter til det som foregår rundt mottageren. Det sier seg selv at hvis noen har plassert en slik i et møterom hvor man diskuterer konfidensielle finansopplysninger, planer om å ta opp lån, utvide, fusjonere eller annet så vil man få tilgang til finansielle informasjoner man ikke er berettiget til.

Boksen som inneholder en mottakeren kan plasseres hvor man vil – på kontoret, hjemme eller i en bil. Eller man kan plassere den i lommen til noen, kanskje en utsendt mulvarp, og lytte til det som blir sagt i personens nærvær. Det eneste som man er nødt til å tenke på er at mottakeren krever et SIM-kort. Det betyr altså at man må sette fra seg mottakeren på et sted som har mobildekning. Dermed kan man ekskludere avlytting av kjellere, bunkere og andre rom hvor dekning er fraværende, der er man trygg for slike. I slike situasjoner finnes det mer egnet avlytningsutstyr. Men finansnæringen holder ikke til i kjellere så de må alltid være på vakt.

Avlyttingsutstyr blir ikke veldig mye mer avansert enn dette. Men de norske lovene gjelder uansett, slik at spioner må være varsomme når de planlegger å ta opp samtaler de selv ikke er en del av. Da kan de nemlig straffes med minst 6 måneder i fengsel bare for å lytte, i tillegg kommer selvsagt straff for industrispionasje som er meget alvorlig. Norsk finansnæring bruker millioner av kroner hvert år for å sikre rom og sørge for at finansielle og konfidensielle opplysninger ikke kommer på avveie.

Lån og rente

refinansiere-billanEt lån er noe du mest sannsynlig må betjene en god stund fremover så hvorfor ikke lese deg frem til nok kunnskap slik at du ikke trenger å møte på hinder i fremtiden? Et lån tilsvarer ikke  utbetaling av en sum og ferdig med det. Det følger med renter og noen gang avgifter som du må ta med i beslutningen ved en avtale.

Men hva koster egentlig et lån? Lån og rente er noe de færreste vet  mye om og det er viktig å kunne definere hva den effektive renten har å si for de egentlige kostnadene for lånet ditt. Effektiv rente brukes for å sammenligne hvilket lån som er billigst eller  mindre dyrt hvis vi bruker begrepet om forbrukslån. Prøv å se for deg hva du er villig til å betale i måneden, du vil mest sannsynlig være bedre rustet til å betale ned ditt lån om du legger til  litt mer i dine kalkulasjoner.

Aftenposten melder at norske husholdninger hadde ved utgangen av august 2012, 2318 milliarder kroner i innenlandske lån selv om pålitelige kilder påstår at renten vil  stige i årene fremover. Bevisst bruk av kredittkort og forbrukslån vil gjøre deg en stor tjeneste når regningen dumper ned i postkassen da renten står for en stor del av summen!  Ikke bit på  useriøse aktører som lover gull og grønne skoger. Si ja til et lån som er skreddersyd for deg og få klarhet i den individuelle renten fortløpende, du har krav på utfyllende informasjon som lånetager uansett, intet lån er for stort eller for lite.

Lån på dagen

I dag er behovet for hurtige avgjørelser når det gjelder lån stort, men heldigvis kan banker og andre finansinstitusjoner tilby smålån og kredittkortlån på dagen.

Å låne via internett eller over telefon har blitt mer og mer normalt men hva er viktigst for deg når du ønsker å få penger så fort som mulig? De fleste tenker nok trygghet, gunstig lav rente og høy kredittramme. I de tilfellene du trenger lån på dagen er noen av kravene fra kreditor at du er over 20 år og ikke har betalingsanmerkninger. Du er da langt på vei til å få innvilget ditt lån uten å få spørsmål om formål! Det finnes flere typer ukompliserte muligheter på dagen du kan få via din bank eller kreditor.

Et vanlig lån med nedbetalingsmuligheter hver måned over flere år kan være riktig avgjørelse så lenge du har fast inntekt og kan bevise at du er i stand til å betale renter, avgifter og månedsbeløp, se også (SNI). Du vil ha mulighet til å hente inn alt fra 10.000-350.000 kroner eller mer slik at du har rom til å gi deg selv en konkret og oversiktlig plan i forhold til bruk og nedbetaling. En annen måte du kan innvilge lån på dagen er kredittlån som også blir regnet som et fleksibelt forbrukslån. Det kan være flere grunner til at du trenger økonomisk hjelp og et kredittlån vil gi deg muligheten til å betale ned et månedlig beløp slik at du alltid har ubrukt kreditt for situasjoner som krever det.

Husk at om du ønsker lån på dagen vil du som oftest handle med kort betenkningstid og ta en avgjørelse du må leve med en stund fremover så vær sikker på at du er i stand til å betale ned ditt lån før du takker ja til en eventuell låneavtale. Lån på dagen er gunstig for deg som vil samle sammen dine smålån til et stort lån populært kalt refinansiering. I dag er dette en trygg måte å skaffe seg et helhetlig bilde over din privatøkonomi på i tillegg til å slippe mange unødvendige innbetalinger med høye rentesatser.

Trodde hun kjøpte Canada Goose-jakke – fikk kinesisk kopi

Canada Goose-jakkene som tok tennåringshjerter over hele landet med storm, har skapt hodebry for en rekke foreldre som så sitt snitt til å gjøre røverkjøp på nettet. Flere av dem opplever at jakkene de har fått, ikke er ekte vare, men billige kinesiskproduserte kopier. For de som kjøpte jakkene med kredittkort, finnes det imidlertid råd.

Gode råd er dyre om du er så uheldig å gå i fellen og kjøper falske varer på nettet fra utlandet. Svært sjelden lykkes norske forbrukere i nøste opp i intrikate nettverk av selskaper, nettsider og betalingsformidlere for å finne ut hvem de egentlig kjøpte jakken av, for eventuelt å kunne rette et krav om refusjon til selgeren. Bruker du kredittkort derimot, er jobben mye lettere da den tas helt og fullt av kredittkortselskapet. En av de som opplevde fordelen av dette, er  Anne-Britt (37) som trodde hun kjøpte en Canada Goose-jakke til tennåringsdatteren sin, men som når den kom i posten, viste seg å være alt annet enn ekte vare.

canada– En ting var at fargen var helt feil. Det var det første jeg la merke til, men det kunne nok passert meg hadde det ikke vært for den grusomme lukten. Produsenten har nemlig mest sannsynlig ikke vasket dunene eller fjærene, eller hva nå enn jakken er fylt med godt nok før de sydde den igjen. Det lukter nemlig som om noe er i forråtnelse inne i den.

Anne-Britt har lite erfaring med netthandel, men satt seg ned for å skrive en klagemail til selgeren og ba om en forklaring og eventuelle forslag til hva som kunne gjøres for å rette opp i feilen. Hun var åpen for både total refusjon av utgiftene og erstatning av en ny jakke, om det var mulig å få en ekte slik hun hadde bestilt.

– Jeg tenkte jo kanskje litt naivt, av dette var en feil. Jeg så jo de hadde falske jakker til salgs og, og tenkte kanskje de tilbydde begge deler litt om hverandre. Det er jo Asia så jeg vet jo fra ferieturer at det er litt annerledes holdning til dette med åndsverk og kopirett og sånn enn det vi har her i Europa. Og de hadde jo vært veldig ryddig så langt, jakken kom før tiden og alt var i orden rent tollmessig. Ingen triksing eller fiksing der.

Det skulle imidlertid vise seg at det drøyde med svar fra selgeren. Anne-Britt purret derfor gjentatte ganger – uten å få svar. Selgeren var som sunket i jorden sammen med pengene. Etter en uke uten et eneste svar, forsvant også nettsiden. Da begynte varsellampene å blinke for Anne-Britt og hun skjønte at dette kanskje ikke kom til å ende så greit.

– Jeg har ikke handlet så mye på nett før, så jeg visste ikke om at det var mulig å kontakte kredittkortselskapet for å få hjelp til å ordne opp før jeg hadde snakket med Forbrukerrådet her i Norge om de visste om noen i Kina som kunne hjelpe meg med å klage. De fortalte at det var helt unødvendig å gå den veien, og anbefalte meg heller og bare ringe banken som hadde utstedt kredittkortet og be om hjelp til å få transaksjonen reversert. Så da gjorde jeg det.

Å få reversert transaksjonen skulle vise seg å være svært lett. Fordi Anne-Britt hadde brukt Mastercard, var nemlig kjøpet beskyttet av en kjøpsforsikring som er inkludert i kortavgiften. Dermed var det veldig enkelt å få pengene tilbakeført slik at hun kunne haste seg til butikken her i Norge å få kjøpt ekte vare til den etter hvert noe utålmodige datteren.

– Etter dette skal jeg være mer forsiktig med hvor jeg handler, men jeg er ikke blitt skremt av denne opplevelsen. Om noe synes jeg det var betryggende å se hvor godt systemene til Mastercard fungerer når man er så uheldig å bli utsatt for svindel som dette. Jeg er veldig imponert, og veldig fornøyd, slår Anne-Britt fast med et smil.

Lån til bil

Tiden er inne for å bytte ut den slitne men elskeverdige bilen som sikkert har vært din venn i nøden opptil flere ganger. Kjærligheten ruster ikke? I blant gjør den det. Dessverre for deg har den senket i pris de siste årene og summen for drømmebilen er ikke av det billigste, den er svindyr. Nødvendig, men dyr.

new-compact-vwHeldigvis er det ikke vanskelg å søke om billån i de største bankene, søknadsprosessen er for så vidt oversiktelig og betingelsene er dyktige. VG’s Dine Penger råder å låne til bil med pant i bolig istedenfor å ta opp et ordinært billån. Hvorfor? Du sparer mange rentekroner da rentene på billån ligger 1-2 % over boliglån, sikkerheten i bolig er dermed den beste måten å finansiere bilkjøpet på!

Har du ikke bolig selv eller kvier deg til å spørre dine foreldre finnes det en jungel av tilbud for den som vil ta opp et ordinært billån. Ta deg tid til å lese deg frem til de mest gunstige låneleverandørene som finnes på markedet, med enkle grep kan det spare deg for penger og eventuelle uventede kostnader som dukker opp på veien til en ny bil. Flere og flere nettbanker tilbyr billånkalkulatorer som kan beregne forventede kostnader i tillegg til på en gråskala regne ut hvor mye det er forsvarlig for deg å låne til bil.

Verktøyet ber deg plotte inn kjøpesum, egenkapital og nedbetalingstid hvorav resultatet avhengiger av disse verdiene. Lånebeløpet betales direkte til selger. Gjør deg selv den viktige tjenesten og kontakt din rådgiver slik at dere sammen kan sette dere ned for veileding og økonomiske tips, din bank vil hjelpe deg med å velge riktig! De vil også guide deg gjennom kjøp av privatperson som medfører en litt lengre sjekkliste enn om du kjøper bil av en autorisert forhandler.

Tok seniorlån for å kjøpe båt

Jan (65) har fått sin første egeneide båt. Et liv med lengsel etter å bli kaptein på egen skute, har nå gitt resultater og han har både båtplass og båt.

Norges status som sjøfartsnasjon har sunket gradvis de siste tiårene. Etter andre verdenskrig har det vært en jevn nedgang i norske sjømenn i aktiv tjeneste. En kombinasjon av billig arbeidskraft fra Fillipinene og fraværende interesse fra norsk ungdom har gjort sitt for å redusere antall muligheter for å komme seg til sjøs. Fortsatt henger det dog igjen en sterk kultur og interesse for sjø og båtliv blant nordmenn over hele landet, men båt er dyrt og ikke noe de fleste kan dra kredittkortet for å kjøpe, så da er det godt at det finnes båtlån.

seniorlan-bat– For meg var båt eller ikke båt nå som jeg snart er pensjonist litt sånn «være eller ikke-være». Det har ikke vært aktuelt i det hele tatt før nå, dels på grunn av tidligere bosted og dels på grunn av økonomi. For meg var det imidlertid ikke et økonomisk spørsmål å kjøpe båt nå. Det er en investering i ren lykke. Jeg bryr meg ikke om at arvingene mine risikerer å ikke sitte igjen med noen ting på grunn av denne båten. De har gode jobber og har fått nok. Og det der de enig i, sier Jan bestemt med skipperlua trykket godt ned over skalpen og blikket festet utover fjorden.

Båten krevde ingen sertifisering, men Jan har likevel puttet noen kroner i opplæring sammen med en av de ansatte ved båtbutikken han kjøpte båten fra.

– Det var helt nødvendig med noen timer opplæring for min del. Vi hadde ikke sånne båter da jeg var ung, og utviklingen har gjort kvantesprang siden sist jeg vurderte å kjøpe båt. For eksempel er det både sonar og GPS i denne båten. Det er jo aldeles vidunderlig.

Seniorlånet er tatt opp med sikkerhet i huset, og er avdragsfritt så lenge Jan lever. Han betaler verken avdrag eller renter, men har til gjengjeld gitt banken 100 % pant i huset. Det betyr at han ikke kan belåne huset ytterligere så lenge han lever. Når han dør, vil banken selge huset for å få dekket inn lånet. Eventuelt ytterligere gevinst, vil tilfalle arvingene.

– De har fått nok! Nå er det min tur, sier Jan om arvingene, mens han tøffer ut over fjorden med sin nyinnkjøpte båt, tydelig fornøyd.