Archive by Author

Enklere å skifte bank?

Det kan bli enklere å skifte bank i fremtiden. Forbrukerombudet mener nemlig at kontonummer skal følge kunden akkurat slik som det nå er med mobilnummer. Det vil føre til at flere bytter bank, mange kvier seg for å bytte fordi alle man mottar penger fra må få tilsendt det nye nummeret etter et skifte slik det er nå.

Teknologisk utvikling gjør at det er enkelt å få på plass et system som lar kundene få beholde kontonummeret sitt ved bankbytte. I dag er det mange banker som beholder f.eks. lånekunder bare fordi lånekundene ikke kan ta med seg kontonummeret sitt. Banker med høye lånerenter vil ventelig tape på at kunder kan ta med seg kontonummeret sitt, det har erfaringer fra mobilbransjen vist. Folk flykter fra telefonioperatører når det blir for dyrt.

Det er EU-kommisjonen som i utgangspunktet har tatt initiativ til regelendringene og Forburkerombudet har sendt inn sin uttalelse hvor de støtter forslaget.

Banknæringen derimot synes ikke dette er en god ide. Det er ikke uventet at de motsetter seg dette fordi det vil føre til at folk enklere skifter bank og det vil føre til noen merutgifter for bankene. Direktør i Finans Norge påstår at det er stor konkurranse i banksektoren og at muligheten til å ta med seg kontonummer ikke vil føre til mange nye bankbytter.

Sentrale politikere mener at banknæringen med dette er lite fremtidsrettet. Bank på mobil og nettbrett blir mer og mer utbredt og jo flere ganger man må skifte kontonummer og innstillinger, jo vanskeligere blir det for folk å bytte, da blir  terskelen for å bytte naturlig nok høyere.

 

Ektefeller skal ha hvert sitt avstandsfradrag

Skatt 2013

Spørsmål:
Mann og kone arbeider samme sted og familien disponerer kun èn bil. Kan begge kreve fradrag for reise til og fra arbeid (Post 3.2.8)

Svar:
Ja, det kan dere. Klippet fra ligningsABC: Ektefeller skal ha hvert sitt avstandsfradrag. Dette gjelder selv om de kjører i samme bil. Dette gjelder også om den bilen de kjører i, er firmabil stilt vederlagsfritt til disposisjon for en av dem av arbeidsgiver eller de kjører egen yrkesbil i felles bedrift. Kjører de i samme bil og har kostnader til bompassering eller ferge, kan de velge hvordan fradraget for bom- og fergekostnader fordeles mellom dem.

Fradrag for utgifter til samvær med egne barn?

Skatt 2013

Spørsmål:
Kan jeg trekke fra utgifter til reise for mine mindreårige barn som reiser fra Troms til Haugesund via Gardermoen. Jeg henter og leverer dem i Oslo så det blir to tur/retur til Gardermoen for meg hver gang de er her. Dessverre så er de her ikke mer enn tre ganger i året men det koster. I tillegg lurer jeg også på hvordan det er om jeg reiser opp til Troms og har samvær med dem der oppe.

Svar:
Det gis ikke fradrag for utgifter til samvær med egne barn.

Trekke fra på oppussing av gammel bolig?

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man trekke fra på oppussing av gammel bolig. Vi kjøpte en som var fra 1952 men det trengtes oppgradering for å kunne bruke den. Vi totalrenoverte den mens vi bodde i gammel

bolig men har aldri leid den ut.

Svar:

Så lenge det er oppussing til egen bolig er det dessverre ikke fradragsrett for kostnadene.

Tap på fordring til et eget aksjeselskap føres som fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan tap på fordring til et eget aksjeselskap føres som fradrag?

Svar:

Nei, det er i utgangspunktet ikke fradragsrett for tap på slike fordringer. Fradragsretten gjelder helt unntaksvis om fordringen har tilknytning til egen næringsvirksomhet –

hvilket normalt ikke er tilfelle ved vanlig lån til eget AS.

Ikke utgifter ifm arbeidsoppholdet i utlandet – ikke fradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg jobber i utlandet. Av min norske arbeidsgiver har jeg fått dekket reise ned, husleie, møblering, språkkurs, reise til og fra jobb, og reise i forbindelse med jobb. Gir noe

av dette fradrag?

Svar:

Hvis du ikke selv har hatt utgifter ifm arbeidsoppholdet i utlandet kan du heller ikke få fradrag.

Tap på aksjer i 2013

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg hadde tap på aksjer i 2013 som ikke var med i selvangivelsen. Jeg førte beløpet inn. Må jeg legge ved dokumentasjonen fra meglerhuset?

Svar:

Det viktigste er å føre beløpet inn i selvangivelsen. Du skal også fylle ut skjema «Aksjer og fondsandeler» RF-1059, som du finner i altinn. Du trenger ikke sende inn

dokumentasjon, men du bør ta vare på denne i tilfelle spørsmål fra skatteetaten.

Fradrag på leie av bolig

Skatt 2013

Spørsmål:

Er student, er det mulig å få fradrag på leie av bolig?

Svar:

Det gis ikke fradrag for kostnader til leie av boilig.

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid, fradragsberettiget?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er flislegger og måtte å bruke bilen min for å frakte verktøyer og materialer. Jeg fikk ikke kompensasjon fra arbeidsgiveren for dette. Kan jeg få fradrag (reisepenger,

bompenger)? Hvis ja, hvilken post bruker jeg?

Svar:

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid er fradragsberettiget. Post 3.2.8. Se mer om dette på Pendlerkalkulatoren på skatteetaten.no

Ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg bor og arbeider i utlandet, er ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge og betaler skatt til Norge. Har jeg rett til reisefradrag når jeg besøker min bopel og

familie i norge, 2 gr i året? Er det andre fradrag som kan komme til andvennelse i dette tilfellet?

Svar:

Hvis din familie bor i Norge, på deres tidligere felles bopel kan du få fradrag for besøksreiser til hjemmet. Gå inn på våre nettsider vår nye pendlerkalkulator og finn ut hva

du kan få fradrag for
www.skatteetaten.no/pendler

Pendler, må man være registert der man bor?

Skatt 2013

Spørsmål:
For å bli oppfattet som pendler, må man være registert der man bor (pendler fra). Har egentlig flyttet fra Skattekommunen, men har ikke fått jobb der jeg bor, så pendler mellom byene. men har ikke kunnet registerer meg med ny adresse enda, pga leiligheten er ikke ferdig bygd enda

Svar:
Dersom en har reaktivert et ENK, og hatt noe omsetning på dette (ikke mva pliktig) må en da levere selvang. for næringsdrivende (har levert vanlig de siste årene, da ENK ikke har vært aktivt) eller kan en notere dette i notatfeltet på selvangivelsen? Når du leverer via altinn må du velge selvangivelse for næringsdrivende. Leverer du på papir oppgir du post og beløp under Beløp som ikke er forhåndsutfylt.