Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Redusert arbeidstid/redusert pensjon. Hvor mye ?

Spørsmål:

Jeg møter stadig på damer som jobber redusert tid (f.eks 80 % stilling) kan dere informere litt om hvilke konsekvender dette får med tanke på dagens pensjonsordning ? Er litt provosert over at det som oftest er damer som reduserer sin arbeidstid. Mennene har jo også familie.

Svar:

Før pensjonsreformen ble innført for et par år siden, hadde ikke kvinners deltid så stor negativ betydning for pensjonsopptjening, så lenge de passet på å jobbe heltid i minst halvparten av yrkeskarrieren. Grunnen var at det før var de 20 beste inntektsårene som bestemte nivået på pensjonen, kombinert med at man hadde en viss opptjening i 40 år. Men, etter pensjonsreformen teller alle yrkesår like mye mye. Pensjonsreformen omfatter de aller fleste aldersgrupper, unntatt de som er født i 1954 eller før. Konsekvensen blir at pensjonen blir redusert jo lavere stillingsprosent man har/eller egentlig jo lavere inntekt man har pr år. Konkret hva det vil utgjøre for hver enkelt, må den enkelte finne ut selv. Prøv en pensjonskalkulator og sett inn lønn i hel stilling kontra 80 % stilling, så vil du se forskjellen i dine venninners tilfelle. Mer her.

Gå av ved 62?

Spørsmål:

Jeg har nettopp testen kalkulatoren på www.norskpensjon.no og funnet ut at jeg ikke kan gå av med pensjon før jeg fyller 65 år. Årsaken er at jeg har startet å jobbe for sent, og tjent for dårlig. Jeg lurer på om det er realitisk å klare å spare så mye privat resten av yrkeslivet (jeg er nå 41 år og tjener ca. 450.000) at jeg på den måten kan finansiere en pensjonstilværelse fra 62 frem til jeg kan ta ut folketrygd fra 65 år.

Svar:

Med god økonomisk styring har vi tro på at det skal gå.

Ved å få kontroll på økonomien er du ett steg nærmere, og du ser raskt hvor mye du kan spare.

Enke med gifteplaner

Spørsmål:

Jeg er enke, 50, to voksne barnog sitter i uskiftet bo. Har formue bla 2 eneboliger,tomt . Skal gifte meg igjen . Han skal kjøpe seg inn i en av mine boliger. Hva bør jeg gjøre nå før ekteskapsinngåelse ?

Svar:

Hvis dere blir samboere før ekteskapet, skriv samboerkontrakt og spesifiser eierforhold.

Særeie for AS?

Spørsmål:

Jeg startet opp bedrift for ca 2 år siden og giftet meg for ca 1 år siden. Bør jeg ha særeie på firmaet, eller er det noe jeg kan betrakte som «tatt med inn i ekteskapet». Vi har bodd sammen i mange år og har felles barn. Hvis vi noen gang skulle skille lag ønsker jeg ikke å risikere å miste arb.plassen og fordi halvparten må betales ut.

Svar:

utgangspunktet vil firmaet ditt kunne betraktes som skjevdelingsmidler. Selv om det var nystartet og dermed ikke var så mye verdt, omfatter skjevdelingsmidlene også avkastning. Men, det kan likevel være lurt å be om særeie på dette. Da må du registrere dette i en ektepakt, som mannen din må undertegne. Grunnen er at det alltid vil være vanskelig å finne ut verdien av skjevdelingsmidler.

Pensjonssparing

Spørsmål:

Jeg er født i 1964, har jobbet litt deltid og mest heltid og får da lite i pensjon ift de som er eldre, når den tid kommer. Hvordan bør vi som kommer i den nye pensjonsreformen forholde oss/gjøre for at vi kan leve av pensjonen vår?

Svar:

Det stemmer at du nå blir rammet av pensjonsreformen. Du bør derfor vurdere å jobbe mest mulig i de tyve årene frem mot pensjonsalder, og/eller prøve å få deg en jobb som gir høyere lønn. I tillegg bør du prøve å spare penger i bank/aksjefond, for eksempel gjennom en spareavtale om faste trekk fra lønnskontoen. Hvis du vil skifte jobb, så forhør deg om hvor stor prosent arbeidsgiver setter av til tjenestepensjon (OTP), dette varierer. Siden du har omtrent 20 år igjen i arbeidslivet kan du også velge en høyere risikoprofil på OTP, dette gir som regel høyere avkastning på lang sikt.

Kjøp av bolig – ikke felles økonomi

Spørsmål:

Jeg og min kjæreste skal kjøpe leilighet sammen i nær fremtid. Etter salg av våre to nåværende leiligheter vil jeg trolig ha betydelig mer egenskapital enn han. Vi skal ha felles lån på den nye leiligheten, men blir prisen høy er det mulig at vi ikke kan bidra 50/50 med EK. Hvordan burde vi løse dette med nedbetaling av lån og eventuell realisering på sikt? Vi syns dette er vanskelig og ønsker i utgangspunktet at vi står likt. På forhånd takk for hjelpen!

Svar:

Dersom en av dere går inn med mer egenkapital enn den andre, bør dere få med dette i en skriftlig samboeravtale. Samboeravtalen bør ta hensyn til at forventet verdistigning skal gjenspeile egenkapitalen som hver har skutt inn. Se følgende eksempel:

Ola og Kari har nettopp kjøpt en leilighet som koster 1.800.000 kroner. Ola bidrar med 100.000 kroner, og Kari bidrar med 500.000 kroner. Resten blir finansiert med lån som begge har likt ansvar for.

Totalt tar Ola og Kari opp et lån på 1.200.000 kroner som de deler likt, altså 600.000 kroner på hver.

Regnestykket blir som følger:
Kari = 500.000 + 600.000 = 1.100.000 kroner
Ola = 100.000 + 600.000 = 700.000 kroner

Deler vi 1.100.000 kroner på kjøpesummen blir Karis eierprosent 61,11%. Olas eierandel blir følgelig 38,89%. Eierbrøken føres inn i samboeravtalen.

Store anskaffelser

Spørsmål:

Nå er jeg samboer og vi har både kjøpt bil og campingvogn.Alt er registrert på han men jeg underskrev som en «sikkerhet».Han betaler bilen og jeg campingvogn.Men selv om den er registrert på han kan ikke jeg få den ved et brudd? Jeg har samlet på alle inbetalinger fra min konto og kan jo bevise det.

Svar:

Du skriver ikke noe om dere har en samboerkontrakt. I utgangspunktet har du ikke krav på bilen eller campingvognen så lenge det er registrert på han. Vi anbefaler at dere skriver en samboerkontrakt der dere avtaler hvordan verdiene skal fordeles ved et eventuelt brudd. Dersom dere vurdere å inngå ekteskap, vil det etter likedelingsprinsippet fordeles likt.

Renter og bank

Spørsmål:

Når banken hever renten nå. Når skjer det? Siden det tar 3mnd. når banken sier ifra at renten skal gå ned.

Svar:

Bankene har 6 ukers varslingsfrist for renteøkninger til kundene sine. En renteøkning som for eksempel varsles i dag, fører dermed ikke til økning i lånerenten for de som allerede er kunder før om seks uker. Du skal bli varslet.

 

Bruke BSU-pengene eller vente?

Spørsmål:

Jeg har kjøpt leilighet med kjæresten, og vi har lagt like mye i den. Da vi kjøpte klarte vi det uten å bruke BSU-kontoene våre, slik at vi har kunnet fortsette å fylle dem opp. Nå har vi begge fulle kontoer, og lurer på om vi burde nedbetale på lånet, eller la det stå på bok?

Jeg tenker det kan være en fordel å ha penger i banken i tilfelle det skulle skje noe, f.eks at vi går fra hverandre. Det er ikke noe problem å betjene lånet i dag, men det vil jo bli en del mindre om vi betaler ned med BSUen. Hva anbefaler dere?

Svar:

I utgangspunktet er det beste å beholde BSU’en så lenge renten dere får der er høyere enn lånerenten.

Det er alltid lurt å ha en buffer i bank, spesielt med tanke på stadig strengere egenkapitalkrav.

.

Felles økonomi

Spørsmål:

Jeg skal gifte meg . Min mann har 200.000 høyere årsinntekt enn meg. Bør vi ha felles økonomi ?

Svar:

Ja, det vil absolutt være fordelaktig for deg å ha felles økonomi med denne mannen.

Det er ikke stor grunn til å la være, rent økonomisk (med mindre han ikke er en storsløser/har lite orden i papirene) :).

Det som kan være lurt er å bli enige om forbruk; opprett gjerne en felleskonto så får dere oversikt over hva dere bruker til felles – og bli enige om hvor mye dere skal bruke til individuelt forbruk.

.

Bør vi gifte oss eller ha kontrakt?

Spørsmål:

Vi er samboere uten kontrakt, har to felles barn, hus med stort lån. Begge i jobb, der hun tjener litt mer enn han. Helt alminnelig inntekt. Har tenkt på å gifte oss, men har ikke prioritert det verken økonomisk eller tidsmessig.

Dersom vi gifter oss; får vi da alle de samme «rettighetene» som ved en samboerkontrakt automatisk? Må man ha advokat e.l for å lage samboerkontrakt/testamentet osv?

Hvis vi legger romantikken til side, er det enkleste uansett bare å gifte seg?

Svar:

Det fins mange muligheter innenfor en samboerkontrakt til å lage avtaler som gjør samlivet tilnærmet likestilt med et ekteskap. Du kan for eksempel velge å lage en samboerkontrakt, der dere avtaler å følge ekteskapsloven. Men en samboerkontrakt kan aldri omfatte rettstilstanden etter en av partenes død, derfor er det viktig å sikre seg ved et testament i tillegg. Hvis dere er tilnærmet likestilt økonomisk, vil det trolig ikke være nødvendig å få advokathjelp. Hvis det derimot er store verdimessige forskjeller mellom dere, eller at en av dere arbeider som selvstendig næringsdrivende bør dere absolutt vurdere å gå gjennom samboerkontrakten med en advokat.

.

Når ektefelle eier egen bedrift

Spørsmål:

Når en er gift og har felleseie og har skaffet alt en eier etter en har giftet seg har man da krav halvparten av:
Hytte selv om den er tinglyst på mannen
Bedrift som kun står på mannen
Aksjer dem er investert i et eget AS som er registrert på mannen
Siden penger spart på mannens konto må deles, må arv deles?

Svar:

Når man er gift med felleseie, skal alt deles likt, med to unntak: Det man eventuelt hadde med inn før ekteskap, og det man har fått i arv/gave av andre enn ektefellen. Konkret blir svarene på dine spørsmål at kvinnen har rett på halvparten av hytten og halvparten av verdien av bedriften. Men arv kan tas ut utenfor deling av felleseie.

.

Samboer/arv

Spørsmål:

Spørsmålet gjelder samboere uten felles barn. Hvis en av partene faller fra og det ikke er skrevet samboerkontrakt, hvordan stiller det seg med eiendeler/verdi når kanskje den ene parten hadde med seg mer inn i forholholdet enn den andre, vil da barn av avdøde kunne forlange 50% uansett hvis det ikke foreligger papirer på dette?

Svar:

Samboere uten felles barn som ikke har skrevet samboerkontrakt eller gjensidig testament har ingen arverett etter hverandre.

.

Du skriver ikke noe om hvorvidt du eier eller leier bolig.

Spørsmål:

Min samboer og jeg kjøpte en enebolig for ca 2,4 mill for 10 år siden. Jeg hadde da 1 mill i egenkapital som vi la inn i boligen. Nå er boligen verdt ca 4,2 mill. Jeg lurer på hva som er rettferdig eierandel av boligen? Syntes dette er problematisk, siden vi sammen har pusset opp bad, kjøkken, stue med mer.

Svar:

Siden du betalte ca 42 prosent av boligen, er det ryddigst å ta utgangspunkt i denne brøken. Hvis dere videre går ut fra at dere har bidratt likt med betaling av lån og oppussing, er det rimelig å gå ut fra at du også eier halvparten av restverdien på 58 prosent fratrukket egenkapitalen. Det vil si at du eier ca 70 prosent. Denne andelen vil holde seg stabil uavhengig av verdistigning, så fremt ikke noe uforutsett skjer som at en av dere betaler ned mye mer enn den andre på lånet, eller lignende. Skriv en samboeravtale om denne eierbrøken. Hva står forresten i skjøtet om eierbrøk? Det beste er å få dette med på skjøtet også.

.