Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Utleie er ikke spesielt lønnsomt i Norge ?

Spørsmål:

Har flyttet sammen med kjæresten, og leier nå ut min gamle leilighet i gamlebyen i Oslo. Tjener lite på utleie. Ville du vurdert å selge leiligheten i løpet av det neste året?

Svar:

Utleie er ikke spesielt lønnsomt i Norge. Det eneste som gjør det lønnsomt er hvis boligen stiger mye i pris. Nå tror jeg ikke vi kan forvente stor prisvekst i årene framover. Det taler for at du like gjerne kan selge den, med mindre det er andre grunner enn de økonomiske for at du skal beholde den.

Hvor høy rente bør man regne med å måtte kunne betjene med dagens lønn i en fast jobb?

Spørsmål:

Hvor høy rente bør man regne med å måtte kunne betjene med dagens lønn i en fast jobb?

Svar:

Dette er et vanskelig spørsmål. I 2008 nådde boliglånsrenta 8 prosent. Selv om jeg synes det er svært usannsynlig at den kommer dit før om mange år fram, kan jo det være et greit rentenivå å regne på. (Husk skattefradraget på renteutgiftene)

Hvordan tror du korreksjonen vil arte seg?

Spørsmål:

Hei, dersom boblen sprekker hvordan tror du korreksjonen vil arte seg? Er det sannsynlig at vi får et krakk? Og hvor sårbar er vi overfor endringer i renta eller et sjokk i oljeprisen?

Svar:

Dersom vi ikke får et betydelig oljeprisfall, renteøkning eller annet sjokk i økonomien, blir nok korreksjonen lite dramatisk. Det er for mange momenter som også støtter oppunder boligprisene da. Ren gjetning selvsagt, men kanskje vi kan få en jevn nedgang på opptil 10 prosent – i verste fall. Får vi andre økonomiske sjokk, vil Norges Bank redusere renta og dempe utslaget på boligprisene.

Vil vi aldri vil nå målet i forhold til boligproduksjon?

Spørsmål:

Det offentlige setter mål i forhold til boligproduksjon. Private boligaktører står for byggingen og ønsker størst mulig fortjeneste. Har vi en målkonflikt som gjør at vi aldri vil nå målet i forhold til boligproduksjon? Vil ikke en privat aktør redusere boligproduksjonen hvis det fører til bedre fortjeneste?

Svar:

Markedet for nye boliger er svært volatilt og det tar lang tid med høy risiko for utbygger. Forventningene til boligbehovet og boligprisene endres mye i løpet av byggeperioden. Derfor vil vi fortsatt oppleve store svingninger i både boligbehov og boligpriser framover også. Siden boligprisutviklingen er så viktig for husholdningenes økonomi og norsk økonomi, bør myndighetene gjøre mer for å sikre en tilstrekkelig og jevn boligproduksjon. Men hver enkelt utbygger har trolig ikke stor nok markedsandel til selv å påvirke nyboligprisene. Derfor tror jeg ikke akkurat dette er et argument for å regulere markedet bedre.

Prisfall pga arbeidsinnvandring

Spørsmål:

Jeg er forundret over at man ikke ser risikoen for at arbeidinnvandringen, som har vært enorm de siste årene og som har bidratt til økte boligpriser ,også kan være en betydelig risikofaktor når det gjelder et fremtidig prisfall på boliger. Ser ikke bort fra at arbeidskraft strømmen kan gå andre veien de neste årene og at mange utleie boliger da vil stå tomme, som igjen vil føre til videre boligprisfall. Hvorfor er ikke dette et tema når man ser inn i spåkulene ?

Svar:

Jeg er helt enig med deg i det. Det skal nok ikke så mye til som vi tror, at innvandringen faller tilbake og de som allerede har kommet vender hjem igjen. Men det må nok et tilbakefall for norsk økonomi og økende arbeidsledighet til. Dermed kan boligprisfallet i så fall bli forsterket av lavere etterspørsel fra innvandrerne.

Lønner det seg å vente med å kjøpe?

Spørsmål:

Driver å ser etter hus for tia. Lønner det seg å vente med å kjøpe, sånn utpå vårparten?

Svar:

Det er stor usikkerhet om hvordan prisene vil utvikle seg framover. Forhåpentlig skal du bo i huset lenge, da vil ikke endringene nå og fram til våren bety så mye. Kanskje er det større risiko for at drømmehuset blir solgt før du er klar? Sesongmessig kan det være lurt å kjøpe nå, for prisene har en tendens til å stige over årsskiftet, for så å falle litt på våren igjen.

Hvor investere penger?

Spørsmål:

Jeg kjenner endel som har kjøpt utleieleilighet som de har regnet med å tjene penger på etterhvert. Fikk også et tilbud fra h18 gruppen om sparing i eiendom. Nå når det sannsynligvis ikke lønner seg, hvor ville du investert penger du har til overs?

Svar:

Utleie i Norge lønner seg nok kun dersom boligprisene stiger mye. Skatt på leieinntekter og ikke på «eieinntekter» bidrar til det. Alternativene er vel aksjer eller banksparing. Hva med litt i aksjer og resten i banken?

Hvor stor rolle spiller medias dekning av boligprisene inn på markedet?

Spørsmål:

Hvor stor rolle spiller medias dekning av boligprisene inn på markedet? Og hvor avgjørende er psykologi og følelser? Markedet virker veldig følsomt. Hvorfor er det slik?

Svar:

 

Media og psykologi spiller nok en viss rolle over en kortere periode. Det som skjer er at det påvirker folks forventninger til boligprisutviklingen. Når tilstrekkelig mange snur fra å forvente oppgang til å forvente nedgang, skjer det store endringer i tilbud og etterspørsel. Tilbudet av boliger stiger fordi mange nå vil selge før de kjøper og skynde seg før prisene faller enda mer. Tidligere ville de kjøpe først for å få enda bedre pris for sin. Det er selve endringen i atferd som skaper ubalanser i markedet. Når tilbudsoverskuddet er absorbert, normaliserer dette seg.

Selge eller vente?

Spørsmål:

Hei jeg skal selg en 3-roms leilighet på Bølerlia i Januar 2014. Men har også mulighet til å vente en måned eller to hvis det tilrådes. Bør jeg vente? når er det best å selge?

Svar:

Jeg ville gjort alt klart slik at den ligger ute for salg tidlig i januar. Normalt kommer det mange kjøpere på markedet da og prisene stiger. Jeg tror det også skjer i januar 2014, selv om usikkerheten er større nå. Hvis valget står mellom januar og noen måneder senere, ville jeg valgt januar.

Finansielle utviklingstrekk 2013

Spørsmål:

I følge Finanstilsynets beregninger (Finansielle utviklingstrekk 2013) vil en renteøkning på kun 0,4% føre til at rentebelastningen for norske husholdninger er på nivå med hva man så like i forkant av finanskrisen. Vitner ikke dette om en særdeles sårbar tilstand for norske husholdningers økonomi, og et potensiale for at boligprisene ved renteøkninger kan falle raskere enn hva konsensus forventer?

Svar:

Jo, jeg tror boligprisene er svært følsomme for renteøkninger. Men jeg tror renta ikke kommer til å øke før om lenge, kanskje den til og med blir redusert. Fortsetter gjeldsveksten i denne perioden, vil det gjøre husholdningene enda mer sårbare. På den annen side, kan det hende denne perioden kan brukes til en myk landing.

Falske Justin Bieber-billetter i omløp

Tenåringsidolet Justin Bieber var som kjent i Norge i april for å holde sine tre første konserter. I den anledning ble det meldt fra om flere tilfeller av falske billetter i omløp.

justin-bieberKampen om plassene under kanadierens konserter var svært hard, og mange med urent mel i posen så sitt snitt til å tjene noen ekstra kroner. Både før og under konserten ble det rapportert om en rekke episoder med falske billetter til konsertene på Telenor Arena utenfor Oslo. På nettsteder som Finn.no og QXL.no ble det tatt ned flere annonser som inneholdt billetter til de tre ulike konsertene, basert på tips om at de annonsene ble brukt til å selge uekte billetter.

Det finnes ikke noen eksakte tall på hvor mange billetter det er snakk om, men arrangørene av konserten er kjent med at det ble laget egenproduserte billetter som senere ble solgt til  intetanende foreldre og tenåringsjenter. Har man først blitt svindlet er det ofte lite de ulike nettstedene får gjort, spesielt om svindlerne operer med falskt navn eller mottar kontant betaling.

Også utenfor konsertarenaene hender det at uekte billetter selges kort tid før konserten starter, da folk ofte er på sitt mest desperate.

Problemet med falske billetter oppstår stort sett hver gang store artister spiller for fulle hus i Norge. Selv om konsertarrangørene gjør det de kan for å gjøre billettene så vanskelige som mulig å forfalske, er det ikke alltid et utrent øye kan skille en ekte og en falsk billett. I tillegg er det et problem at noen er såpass desperate etter å sikre seg billetter at de sender betaling på forskudd, og senere ikke ser snurten av hverken billetter eller penger. Derfor bør man alltid handle konsertbilletter kun fra offisielle billettselskaper. Slik sikrer man seg mot svindel, og man har i tillegg rettigheter hvis konserten for eksempel blir avlyst eller liknende.

Fordeling av rentefradrag

Spørsmål:

To samboere betaler inn like mye i måneden på et huslån på 1,5 millioner. Den ene jobber fulltid (hovedlåntaker) og den andre studerer (medlåntaker). Hvordan beregner man en rettferdig fordeling av rentefradraget?

Svar:

Samboere har ikke rett til å dele renteutgiftene uten videre (slik ektefeller kan). Om begge skal få rentefradrag, må begge stå som låntakere på gjeldsbrevet i banken. Og selv om begge er ført opp som låntakere er det ikke sikkert at lånet er ført på begge i selvangivelsen. I disse tilfeller må rentefradrag flyttes fra den ene til den andre samboeren. Det gjøres med en skriftlig avtale omgjeldsfordeling som legges ved selvangivelsen. Når dere har betalt inn like mye hver på lånet, er det også naturlig at rentefradraget deles likt – uavhengig av hvor mye dere jobber.

Buffer/Sparekonto

Spørsmål:

Jeg er en kvinne på 33 år, singel, har egen bolig og bil. Tjener ca. 630 000 i året. Boliglån er innefor 60%.
Hva er vanlig å ha på sparing/buffer for en i min situasjon?
Liker å har mulighet til å ta en impulsiv reise osv, uten å måtte snu på kronene.
Har i dag 350 000 på sparing. Er dette lite, mye, passe??

Svar:

Vi anbefaler at man har to-tre månedslønner i buffer til uforutsette utgifter. Har du penger utover dette bør du prioritere å betale ned gjeld. Du kan eventuelt vurdere sparing i aksjefond som normalt gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Renten

Spørsmål:

Hvorfor klarer ikke Norge å tenke at om de setter opp egenkapitalen og renten så gjør de det umulig for unge å komme ut i markedet isteden for å sette opp skatten og avgiftene for folk som eier 2-4boliger? De staffer mer de som prøver å komme seg ut hjemmefra enn de som faktisk har så mange hus at de ikke har lån lenger. Virker som Norge vil at du skal bo hjemme til du er 40.

Svar:

Takk for innspill, du er inne på gode poenger. Hvorfor myndighetene tenker som de gjør er vanskelig å si.