Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Flytte til Norge – standardfradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

flyttet tilbake til Norge i juli i fjor etter 10 år i utlandet. Har hørt om at det fins et fradrag på 10 prosent første året som jeg bor i Norge, stemmer det, og isåfall hvor skal jeg fylle i det?

Svar:

Personer som flytter til Norge kan de første 2 (eller 3) årene kreve et standardfradrag. Det er 10 % av inntekten, begrenset til maksimalt 40 000. Det kreves i post 3,3,7.

Post for foreldrefradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Lurer på hva jeg skal gjøre når post for foreldrefradrag ikke står i selvangivelsen, post 3.2.10. Har delt omsorg.

Svar:

Dersom du har faktiske kostnader til barnehage/SFO som ikke er ført opp på selvangivelsen kan du føre beløpet i post 3.2.10. Du finner veiledning på skatteetaten.no hvordan du legger til eller endrer en post elektronisk. Hvis du leverer på papir skriver du opp beløpet under Tilleggsopplysninger

For sent og få skatteavdrag for 2013?

Skatt 2013

Spørsmål:

Dersom banken har glemt å sende inn info om BSU konto, vil det være for sent og få skatteavdrag for 2013, dersom det ikke bli sendt inn å registrert for 30.april?

Svar:

Hvis fradraget ikke står i selvangivelsen, må du be banken sende melding om beløpet til oss. Det er ikke for sent, bankene har en senere 30. april for å sende oss slike korrigeringer.

Mangler en post jeg skal fylle i for foreldrefradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Lurer på hvordan jeg skal gjøre når det mangler en post jeg skal fylle i for foreldrefradrag, post 3.2.10. Denne er ikke oppført i min selvangivelse…

Svar:

Hvis du leverer elektronisk finner du posten du skal fylle ut og fører beløp inn i den. Hvis du leverer på papir fører du opp posten og beløpet på baksiden av selvangivelsen.

Fordele renter på selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har betalt alle renter og fradrag på boliglånet jeg har sammen med min samboer, men hun har fått alt fradraget. Skal vi da bare stryke de på henne og overføre de til meg? og må vi legge ved en avtale som viser en intern fordeling av rentene?

Svar:

Utgangspunktet er at dere skal fordele renter på selvangivelsen i samme forhold som dere hefter for gjelden etter avtalen dere har. Fradrag forutsetter også at man har betalt renter.Dere må selv endre i selvangivelsen.

Barn med penger fått fra forsikringsoppgjør – skatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har barn med penger fått fra forsikringsoppgjør. Pengene forvaltes av overformynderiet og ligger på 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd. Skal vi betale skatt av disse pengene?

Svar:

Det kommer an på hva slags forsikringsoppgjør det er snakk om, er det i forbindelse med personskade eller ved tap av forsørger er det noen unntak. Se her for mer informasjon:
http://www.skatteetaten.no/…
Er det et annet type forsikringsoppgjør vil penger forvaltet av overformynderiet være skattepliktig på lik linje med penger som man selv rår over.

Oppgi det du har mottatt i arv i 2013

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er midt i en arvesak, hvor noe er utbetalt, og noe ikke (fordi alt ikke er avgjort/taksert/solgt). Hvordan blir dette med hensyn til selvangivelsen? Skal jeg kun ta med beløpet som er utbetalt i forbindelse med en solgt eiendom?

Svar:

Du skal kun oppgi det du har faktisk mottatt i arv i 2013. Dette skal du føre i post 1,5,3.

Salgssumen oppgis i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

jeg solgte et hus i des. 2013 som jeg har bodd i 30 år. Skal salgssumen oppgis i selvangivelsen selv om salget er skattefritt?

Svar:

Du trenger ikke oppgi salgssummen. Bare sjekk at huset ikke lenger står oppført på selvangivelsen.

Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1

Skatt 2013

Spørsmål:

Har overtatt et gårdsbruk og fått selvangivelse for næringsdrivende. Har ingen inntekt på gården i 2013. Holder det å skrive 0 på øverste post eller må jeg fylle ut flere poster? Har et eget skjema som jeg legger ved som er utfylt av Landbruksøkonomisk rådgivning i Arendal. Må selvangivelsen sendes pr post eller kan den leveres på kommunehuset som før. Hilsen Randi Lian

Svar:

Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1. Vi anbefaler deg å levere selvangivelsen via altinn.

Stryke eiendommen på selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Solgte min leilighet i juli i fjor, men den står oppført på selvangivelsen under formue. Skal jeg da endre likningsverdi? Eller endre eierprosent til null?

Svar:

Du kan stryke eiendommen på selvangivelsen din. Når du leverer elektronisk husk å oppgi årsak til at du stryker den.

Skattepliktig når gevinsten overstiger 10.000 kr

Skatt 2013

Spørsmål:

Hvis skattefrie spillegevinster overstiger 100 000 må man betale skatt på de?

Svar:

Spillgevinster er skattepliktig når gevinsten overstiger 10.000 kr. Unntak gjelder ved gevinster som faller inn under lotteriloven. Dette er f.eks. gevinster fra norsk tipping, lotto, flax, oddsen-spillene. Disse gevinstene er skattefrie i sin helhet, uavhengig av beløp.

Fradrag for kostnader til kjøring til og fra barnehage

Skatt 2013

Spørsmål:

Det står endel på div sider om vi må kjøre omvei for å kjøre barn på barnehage, at det kan føres opp. Og kan en evt føre opp for tidligere år – ettersom mann ikke var klar over dette.

Svar:

Det gis fradrag for kostnader til kjøring til og fra barnehage, dersom dette utgjør en omvei. Fradraget skal føres i post 3,2,10 sammen med utgiftene til barnehage/pass av barn.