Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Feriepenger er ikke skattefrie

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg skiftet jobb i 2012 og valgte å få utbetalt feriepengene fra min gamle arbeidsgiver for 2012 i juni 2013. Skal de komme som inntekt og skattes av for 2013 da? Jeg trodde feriepengene var skattefrie?

Svar:

Feriepenger er ikke skattefrie. Normalt beregnes og fordeles skatten over 10.5 måneder slik at man kan få en trekkfri måned i juni og en halv trekkfri i desember. Feriepengene du fikk i 2013 er altså skattepliktige fullt ut som lønn.

Gevinst ved salg av bolig er skattepliktig

Skatt 2013

Spørsmål:

Solgte hus i 2013. Meglergebyr 123000,- ved salget. Fortjeneste 300.000,- Hva mer kan jeg trekke av av salget utenom meglergebyret ??

Svar:

Gevinst ved salg mv. av bolig er skattepliktig når du har eid boligen i mindre enn ett år når salget finner sted eller avtales, og når du har brukt den som egen bolig i mindre enn ett av de to siste årene før salgstidspunktet. Du kan i tilelgg til meglergebyr også kreve fradrag for utgifter i forbindelse med kjøp, dokumentavgift, eventuelt gebyr til boligbyggelag og andre kostnader du hadde i forbindelse med kjøpet.
Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/

Inntekt i Sverige skal tas med i den norske selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Fra ifjor høst har jeg jobbet midlertidig i Sverige i tillegg til min faste jobb i Norge. I Sverige betaler jeg skatt etter gjeldene regler der. Skal min inntekt i Sverige føres på den norske selvangivelsen?

Svar:

Ja, din inntekt i Sverige skal tas med i den norske selvangivelsen. Siden du betaler skatt i Sverige har du krav på nedsatt skatt i Norge slik at du ikke blir dobbelt skattlagt for denne inntekten. Du må fylle ut skjema RF1150 og legge ved selvangivelsen.

Utgifter til utdannelse er ikke utgifter til inntekts ervervelse?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på om man kan notere ned kostnadene, når man er student, altså bøker, bussbillett, flyreiser og mat på selvangivelsen.

Svar:

Nei utgifter til utdannelse er ikke utgifter til inntekts ervervelse (kun til en fremtidig potensiell inntektskilde)og kan ikke fradragsføres i selvangivelsen

Ikke fradragsrett for utgifter til grunnutdanning/viderutdanning/spesialisering?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er deltidsstudent som bor hjemme til vanlig, men pendler i forbindelse med samlinger og praksis. Kan jeg få avskrivning for utgifter til reise, overnatting og fagbøker etc. ? Hvor fører jeg disse opp, og må jeg ha alle kvitteringene? Studiet tilsvarer 67% av fullt studium, jobber ikke, men har inntekt gjennom AAP fra NAV.

Svar:

Det er normalt ikke fradragsrett for utgifter til grunnutdanning/viderutdanning/spesialisering. Det gjelder selv om utdanningen tas som flere korte kurs, kveldskurs ved siden av arbeidet m.v.

Dersom du leier ut et hus – leieinntektene er skattepliktige

Skatt 2013

Spørsmål:

jeg har to hus. Det ene leier jeg ut. Jeg skiftet alle vinduer i huset det året jeg startet utleie. Dett kan jeg trekke fra vet jeg. Men kan jeg også trekke fra forsikring, vann/ kloakk osv? For å summere opp: Hva kan jeg trekke fra?

Svar:

Dersom du leier ut et hus og leieinntektene er skattepliktige, vil alle driftskostnader knyttet til eiendommen være fradragsberettigede. Dette vil også omfatte forsikringer samt utgifter til vann/kloakk.

Lån til foreldre

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har tidligere gitt et lån til en av mine foreldre. Hvilke muligheter har vi til å tilføre renter som ikke betales, men akkumuleres i lånesaldoen? Og hvordan føres det? Skattlegges slike påløpte, ikke betalte renter som kapitalinntekt? Det året de føres, eller når vi til slutt bestemmer oss for å gjøre opp lånet?

Svar:

Din utestående fordring (det lånet du har gitt) skal du føre i post 4,1,6. De rentene som akkumuleres, og ikke betales, skal legges til på lånebeløpet i post 4,1,6. De skal ikke tas til inntekt hos deg (eller føres til fradrag hos de som skylder de) før de betales/før lånet gjøres opp. Den/de som skylder deg penger skal føre de i post 4,8,1.

3 barn – fradrag for faktiske kostnader med inntil 55 000 kroner

Skatt 2013

Spørsmål:

Lurer på dette med foreldrefradrag. Har 3 barn hvor bare 1 gikk i barnehage halve 2013. Kan jeg da føre på fradrag på kjøring til og fra barnehage for denne 1 når mor var hjemmeværende med de 2 andre? Og i så tilfelle er det kun basert på faktiske ganger vi kjørte, i og med vi syklet og leverte av og til, eller er det ett standard tall. Har dog ikke korrekt antall ganger det ble kjørt, men kan nok komme med ett nokså riktig estimat

Svar:

Ettersom du har 3 barn kan du få fradrag for faktiske kostnader med inntil 55 000 kroner. Kjører du bil til/fra barnehage kan du kreve fradrag med 1.50 per kilometer.Reisefradraget kommer ikke i tillegg til de faktiske kostnadene.

Opptjente renter som er forfalt til betaling føres?

Skatt 2013

Spørsmål:

Har et privat lån som har forfall i mai hvert år. Da går det jo renter på lånet som ikke er betalt i 2013. Skal det rapporteres «tilkomne renter» eller de faktisk betalte rentene i selvangivelsen?

Svar:

Utgangspunktet er at du skal føre opp opptjente renter som er forfalt til betaling i 2013. Er opptjente renter, som er forfalt til betaling etter låneavtalen, ikke blitt betalt ved utgangen av i 2013, skal du ikke skattlegges for de forfalte ikke-betalte rentene.

Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg fikk i 2013 100.000 kr arv fra min mor som bor i Sverige(i forbindelse med mormors bortgang). Dette ble i samme år brukt som egenkapital ved boligkjøp. Jeg fikk også 20.000 kr av min far som også ble brukt til egenkapital. Hvor skal dette føres? Og skal de 100.000 føres som arv fra min mormor eller mor?

Svar:

Arv/gaver du har mottatt skal føres i post 1,5,3.

Barnehage – kan det føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er alenemor og har et barn som begynte i barnehage i august 2013. Kan det føres i selvangivelsen? Jeg deler ikke utgiftene mine med noen. Er det flere ting som aleneforsørgere kan være obs på?

Svar:

Hvis du har utgifter til barnehage kan du få fradrag for disse i post 3,2,10. Hvis du er eneforsørger og mottar dobbel barnetrygd har du også krav på særfradrag for forsørgelse. Sjekk at du har fått dette i selvangivelsen din, det skal være innberettet fra NAV.

Hvilken verdi skal føres i SA?

Skatt 2013

Spørsmål:

Vi kjøpte ny fritidsbolig i Spania 2013. Kona og jeg eier denne sammen. Hvilken verdi skal føres i SA? MVH Rino Marinsen(info@veidec.no)

Svar:

Se her http://www.skatteetaten.no/… – på side 27 er Fast eiendom i utlandet omtalt. Der står det hvordan dette gjøres i praksis og hvordan dette skal behandles skattemessig.