Global Housing – Sharia lån

De fleste som skal kjøpe bolig i dag har ikke nok penger i banken eller i madrassen til å finansiere et boligkjøp. Og da ender de fleste av oss opp med et boliglån i en bank. Muslimer som skal følge sharialovene kan ikke gjøre dette, de må skaffe finansiering på annet vis. Ifølge sharialovene er renter forbudt og både tap og gevinst skal deles mellom de som inngår avtaler.

Et nytt firma som heter Global Housing har nå startet opp en ny måte å finansiere boligkjøp på. De driver med kjøp, salg og utleie av eiendommer og danner et partnerskap med deg som skal kjøpe bolig. De kjøper boligen sammen med deg og så leier du deres del av boligen. Du kan kjøpe en større og større del av boligen til fastsatte tidsfrister og etter maks femten år eier du hele boligen. Global Housing deler risikoen for tap og risikoen for gevinst med deg som helt fram til du eier hele boligen alene, slik følges sharialoven

Avtalen med Global Housing gjør at du kommer billigere ut av et boligkjøp, men du går også glipp av verdistigningen på boligen fordi du deler den med Global Housing. Dersom du må selge boligen før kontraktsperioden med Global Housing er over, vil du kun få verdistigningen på den delen av boligen du eier på det tidspunktet du selger. Det er viktig å ta med i beregningen.

Slik fungerer boligkjøpet og samarbeidsavtalen med Global Housing.
•Du ønsker å kjøpe en leilighet som koster to millioner kroner. Du finner boligen sammen med Global Housing, og dere blir enige om hvor mye hver av dere skal betale for boligen. Hvis du går inn med 15 prosent av kjøpesummen (som er det minste du kan gå inn med), inngår dere en sameiekontrakt der du eier 15 prosent og Global Housing eier de resterende 85 prosentene av boligen/leiligheten.
• Såinngår dere en leiekontrakt der Global Housing leier ut sin andel av boligen til deg, i dette eksemplet bruker vi kr 4250 som utgangspunkt for regnestykket.
•Alt du betaler over denne summen går til oppkjøp av boligen og det lages en kjøpskontrakt der Global Housing og du blir enige om at du kan kjøpe Global Housings andel av boligen innen en viss tidsperiode.
•Hvis dere blir enige om at du betaler 12000 kroner pr. mnd., vil 7750 kroner av disse gå til oppkjøp av leiligheten. Etterhvert som andelen din av boligen øker, minsker leien du betaler til Global Housing, slik at en stadig større andel av det månedlige beløpet går til oppkjøp av boligen.

Du kan velge å kjøpe opp så raskt du vil, men maksperioden er på 15 år. Hvis boligen ikke er nedbetalt innen 15 år, forhandles leiekontrakten på resterende andel på nytt basert på ny takst av boligen. Da kan du regne med at leieprisen går opp, men du vil allikevel få en god avtale fremfor å gå ut på det åpne leiemarkedet.

2 hendelser på “Global Housing – Sharia lån”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *