OBOSBanken er en realitet

obosbankenNå kan OBOS starte med boliglån, og det er ingen tvil om at dette blir et populært tilbud. Folk flest har mer tiltro til OBOS enn til bankene og lånesøknader vil strømme inn. OBOS skal nå drive bank i inntil 1 år, da ser selskapet OBOSbanken AS dagens lys og vil ta over driften.

OBOS har i lengre tid lånt ut penger, men tar nå steget opp og blir en fullverdig bank.

Det som gjenstår å se er om OBOSbanken vil gi gode tilbud både til medlemmer og andre. De er kjent for å favorisere sine egne medlemmer, men vil nok gjøre sitt for å tekkes alle typer lånekunder.

Vedtaket fra Finansdepartementet er:

– Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis OBOSBanken AS tillatelse til å drive bankvirksomhet.

– Med hjemmel i forretningsbankloven § 4 tredje ledd, jf. § 8 a siste ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, godkjennes OBOS Finans Holding AS, som er heleid av OBOS, som 100 prosent eier av OBOSBanken AS.

– Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-6 andre ledd og 2a-7 annet ledd godkjennes endringen i konsernstruktur, som følge av etableringen av OBOSBanken AS.

– I medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd, siste punktum gis det tillatelse til at OBOS Finans Holding AS, OBOS Skadeforsikring AS og OBOSBanken AS har identisk kontrollkomite.

– OBOS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet i inntil ett år etter at tillatelsen til å drive virksomhet som bank tas i bruk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *