Økningen i boligprisene flater ut mot 2016, i følge analyseselskap

Prisveksten på boliger i Norge har vært markant den siste tiden. I løpet av de tre siste årene har veksten vært på mellom syv og ni prosent. Analyseselskapet Pöyry anslår en vekst på hele åtte prosent også i 2013, men for dem som skal kjøpe bolig i de nærmeste årene, er det allikevel visse gode nyheter. Samme selskap ser for seg en lavere prisøkning frem mot 2016, grunnet økt boligbygging.

Aktivitetsnivået i byggebransjen er på sitt høyeste siden februar 2008, men høy innvandring begrenser effekten av de nye boligene. Det forventes derfor på ingen måte en nedgang i prisene, men veksten kan allikevel komme til å bli mindre enn det vi har sett de siste tre årene. Siden 2005 har boligprisene i Norge som helhet økt med ekstreme 60 prosent, og i noen landsdeler til og med enda mer. Rogaland topper listen, mens Hedmark ligger nederst av Norges fylker. Oslo ligger rundt gjennomsnittet, selv om hovedstaden også har opplevd en svært høy prisvekst i de mest populære bydelene. Også i andre norske byer har det generelt vært gode tider for dem som har solgt bolig den siste tiden.

Det vil fortsatt være kamp om attraktive boliger i årene som kommer, men det kan altså allikevel bli noe enklere å etablere seg på markedet om et par år, enn hva tilfellet har vært i de seneste par årene, skal man tro analysebyrået Pöyry. I en uttalelse fra selskapet hevdes det at finanskrisen har ført til større usikkerhet og økt sparing i norske husholdninger, men at sparingen fører til økt boligetterspørsel og er en faktor som driver prisene oppover. Så hva med å spare med h18 gruppen?

En annen faktor som kan påvirke boligprisene på sikt, er det nye og høyere kravet til egenkapital ved søking av boliglån. Effekten av dette er det dog for tidlig å si noe om.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *