Reisevei til og fra barnehage – fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på om når mann har barn i barnehage og får fult fradrag for det,er det da mulig å få fradrag for transport av barn til og fra b-hage?

Svar:

Har du ekstra reisevei til og fra barnehage kan du føre opp fradrag for dette i samme post som barnehageutgifter. Grensen på kr 25 000 for ett barn gjelder da på totalfradraget. (evt kr 40 000 for to barn og kr 55 000 for tre barn).