Dansker advarer mot sms-lån.

Ny svensk undersøkelse av sms-lån viser at de skaper store problemer for de unge. Forbrukerrådet oppfordrer derfor de danske politikere til at det rask muligt iverksettes en undersøkelse av problemets omfang i Danmark.

Hver uke registrerer de svenske myndighetene hundrevis av nye ubetalte sms-lån. Statistikken viser at det særlig er unge mellom 18 og 25 år, som ikke er i stand til å tilbakebetale dem lånene, og at nesten to av tre i forveien har annen ubetalt gjeld.

Ved utgangen av 2007 hadde de svenske myndighetene registrert over 20.000 ubetalte sms-lån. Lånene ble introdusert på det svenske markedet i våren 2006. I dag er antallet av leverandører vokst til et sted mellom 20 og 25. Utviklingen har vekket bekymring i Sverige og man har derfor valgt å lage en stor undersøkelse av unges sms-lån.

Undersøkelsen viser at det særlig er de helt unge på 18 og 19 år, som fristes til å ta opp de dyre lånene. Pengene går til helt vanlig forbruk (37 prosent), fast utgifter (29 prosent), men også til avbetaling på annen gjeld (16 prosent). Dessuten nevnes eksempelvis alkohol, narkotika, poker, mat og utlån til andre.

«Sms-lånene har vært i Danmark et års tid. Men vi har ingen informasjon om hvem som bruker dem og til hva. Vi vet med andre ord ikke om det er i ferd med å oppstå de samme problemene som man ser i Sverige» sier Camilla Hersom, formann for forbrukerrådet.

I Sverige angrer mange av de unge på at de har tatt opp lånet og nesten halvparten gir uttrykk for at de ikke ville ha tatt lånet hvis det hadde vært betenkningstid på et døgn eller mer. En ut av fire peker på at de aldri hadde tatt lånet, hvis de hadde hatt en klar forståelse av kostnadene.

I forbrukerrådet Danmark er man alarmert over de svenske erfaringene:
«Vi har en særlig forpliktelse til å beskytte de helt unge motet å ende i en håpløs gjeldssituasjon. Det er derfor viktig at vi rask muligt får belyst problemet og jeg vil på det kraftigste oppfordre politikere til å iverksette en undersøkelse av sms-lånene, sier Camilla Hersom.

Forbrukerrådet vil reise saken politisk og arbeide for at det gjennomføres en undersøkelse av området.