Archive by Author

Barn med penger fått fra forsikringsoppgjør – skatt?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har barn med penger fått fra forsikringsoppgjør. Pengene forvaltes av overformynderiet og ligger på 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd. Skal vi betale skatt av disse pengene?

Svar:

Det kommer an på hva slags forsikringsoppgjør det er snakk om, er det i forbindelse med personskade eller ved tap av forsørger er det noen unntak. Se her for mer informasjon:
http://www.skatteetaten.no/…
Er det et annet type forsikringsoppgjør vil penger forvaltet av overformynderiet være skattepliktig på lik linje med penger som man selv rår over.

Oppgi det du har mottatt i arv i 2013

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er midt i en arvesak, hvor noe er utbetalt, og noe ikke (fordi alt ikke er avgjort/taksert/solgt). Hvordan blir dette med hensyn til selvangivelsen? Skal jeg kun ta med beløpet som er utbetalt i forbindelse med en solgt eiendom?

Svar:

Du skal kun oppgi det du har faktisk mottatt i arv i 2013. Dette skal du føre i post 1,5,3.

Salgssumen oppgis i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:

jeg solgte et hus i des. 2013 som jeg har bodd i 30 år. Skal salgssumen oppgis i selvangivelsen selv om salget er skattefritt?

Svar:

Du trenger ikke oppgi salgssummen. Bare sjekk at huset ikke lenger står oppført på selvangivelsen.

Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1

Skatt 2013

Spørsmål:

Har overtatt et gårdsbruk og fått selvangivelse for næringsdrivende. Har ingen inntekt på gården i 2013. Holder det å skrive 0 på øverste post eller må jeg fylle ut flere poster? Har et eget skjema som jeg legger ved som er utfylt av Landbruksøkonomisk rådgivning i Arendal. Må selvangivelsen sendes pr post eller kan den leveres på kommunehuset som før. Hilsen Randi Lian

Svar:

Næringsinntekt føres i post 2.7 og beregnet personinntekt i 1.6.1. Vi anbefaler deg å levere selvangivelsen via altinn.

Stryke eiendommen på selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Solgte min leilighet i juli i fjor, men den står oppført på selvangivelsen under formue. Skal jeg da endre likningsverdi? Eller endre eierprosent til null?

Svar:

Du kan stryke eiendommen på selvangivelsen din. Når du leverer elektronisk husk å oppgi årsak til at du stryker den.

Skattepliktig når gevinsten overstiger 10.000 kr

Skatt 2013

Spørsmål:

Hvis skattefrie spillegevinster overstiger 100 000 må man betale skatt på de?

Svar:

Spillgevinster er skattepliktig når gevinsten overstiger 10.000 kr. Unntak gjelder ved gevinster som faller inn under lotteriloven. Dette er f.eks. gevinster fra norsk tipping, lotto, flax, oddsen-spillene. Disse gevinstene er skattefrie i sin helhet, uavhengig av beløp.

Fradrag for kostnader til kjøring til og fra barnehage

Skatt 2013

Spørsmål:

Det står endel på div sider om vi må kjøre omvei for å kjøre barn på barnehage, at det kan føres opp. Og kan en evt føre opp for tidligere år – ettersom mann ikke var klar over dette.

Svar:

Det gis fradrag for kostnader til kjøring til og fra barnehage, dersom dette utgjør en omvei. Fradraget skal føres i post 3,2,10 sammen med utgiftene til barnehage/pass av barn.

Feriepenger er ikke skattefrie

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg skiftet jobb i 2012 og valgte å få utbetalt feriepengene fra min gamle arbeidsgiver for 2012 i juni 2013. Skal de komme som inntekt og skattes av for 2013 da? Jeg trodde feriepengene var skattefrie?

Svar:

Feriepenger er ikke skattefrie. Normalt beregnes og fordeles skatten over 10.5 måneder slik at man kan få en trekkfri måned i juni og en halv trekkfri i desember. Feriepengene du fikk i 2013 er altså skattepliktige fullt ut som lønn.

Gevinst ved salg av bolig er skattepliktig

Skatt 2013

Spørsmål:

Solgte hus i 2013. Meglergebyr 123000,- ved salget. Fortjeneste 300.000,- Hva mer kan jeg trekke av av salget utenom meglergebyret ??

Svar:

Gevinst ved salg mv. av bolig er skattepliktig når du har eid boligen i mindre enn ett år når salget finner sted eller avtales, og når du har brukt den som egen bolig i mindre enn ett av de to siste årene før salgstidspunktet. Du kan i tilelgg til meglergebyr også kreve fradrag for utgifter i forbindelse med kjøp, dokumentavgift, eventuelt gebyr til boligbyggelag og andre kostnader du hadde i forbindelse med kjøpet.
Se her for mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/

Inntekt i Sverige skal tas med i den norske selvangivelsen

Skatt 2013

Spørsmål:

Fra ifjor høst har jeg jobbet midlertidig i Sverige i tillegg til min faste jobb i Norge. I Sverige betaler jeg skatt etter gjeldene regler der. Skal min inntekt i Sverige føres på den norske selvangivelsen?

Svar:

Ja, din inntekt i Sverige skal tas med i den norske selvangivelsen. Siden du betaler skatt i Sverige har du krav på nedsatt skatt i Norge slik at du ikke blir dobbelt skattlagt for denne inntekten. Du må fylle ut skjema RF1150 og legge ved selvangivelsen.

Utgifter til utdannelse er ikke utgifter til inntekts ervervelse?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg lurer på om man kan notere ned kostnadene, når man er student, altså bøker, bussbillett, flyreiser og mat på selvangivelsen.

Svar:

Nei utgifter til utdannelse er ikke utgifter til inntekts ervervelse (kun til en fremtidig potensiell inntektskilde)og kan ikke fradragsføres i selvangivelsen