Renter som er godskrevet obligasjoner skattlegges

Skatt 2013 Spørsmål: Kan man beskattes for ikke motatte renter. F. eks. på en obligasjon som intet renteutbytte har gitt i 2013? Svar: Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges uavhengig av om de er fysisk...

Tannlegeutgifter er ikke fradragsberettiget

Skatt 2013 Spørsmål: Er det noen mulighet å få fradrag på særdeles høye tannlegeutgifter når man ikke har sykdom som direkte årsak til behandlingen. Svar: Tannlegeutgifter er dessverre ikke fradragsberettiget.

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013 Spørsmål: Enslig forsørger for 2 barn … advokatutgifter i 2013 pga arbeidskonflikt … kan jeg skrive dette av, og i så fall hvor fører jeg det opp. Svar: Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å...

Opptjente renter som er godskrevet obligasjonen skal skattlegges

Skatt 2013 Spørsmål: Jeg leier ut min leilighet fullt møblert mens jeg er i utlandet en periode. Dette er en borettslagsleilighet hvor vi i husleien har inkludert kommunale avgifter, regnskapsfører, tv, internett etc. Kan noe av dette skrives av mtp skattepliktige...

Privat lån fra søsken føres i selvangivelsen?

Skatt 2013 Spørsmål: Må et privat lån fra et søsken til et annet føres i selvangivelsen? Pengene er brukt som egenkapital for å kjøpe bolig. Størrelsen på lånet er i overkant av 200000. Må det føres i begge selvangivelser? Svar: Ja det må føres i begges...