Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Tap ved salg av bolig?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg solgte en leilighet med tap i fjor, som jeg hadde eid i under ett år. Jeg lurer på hvilken post det skal føres på, og eventuelt hvordan det skal dokumenteres.

Svar:
Tap skal føres i post 3.3.6. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon, men ta vare på den slik at du kan fremlegge den på senere forespørsel. Tap ved skal av bolig skal føres i post 3.3.6. i vår elektroniske leveringsløsning finner du 3.3/4.8 og klikker endre – da dukker post 3.3.6 opp – da klikker du legg til. Velg årsakskode manglende innberetning – og klikk deg gjennom valgene for å legge til posten – og det er alt. Vi trenger ingen ytterligere merknader eller dokumentasjon sammen med selvangivelsen – ha evt dokumetasjon klar – hvis vi skulle ha behov for det – vil vi eventuelt be om det.

Frikort og sende inn selvangivelse?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er en 17 åring som har jobb med frikort ettersom jeg ikke jobber så mye, må jeg sende inn selvangivelse? Startet i jobben i januar 2014.

Svar:

Sjekk selvangivelsen din om det som står der er korrket. Hvis det er korrekt og alt er kommet med trenger du ikke sende den inn.

Hytte og penger føres i selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:
Hvis man solgte hytte rett før nyåret og pengene akkurat rakk å komme inn på konto før nyttår. Skal både hytte og penger føres i selvangivelsen?

Svar:
Hvis du har solgt hytta og ikke eier den per 31.12 skal den ikke føres opp på selvangivelsen. Formuen (salgsbeløpet) skal føres i selvangivelsen.

Fradrag for kostnader til vedlikehold på egen bolig? reisefradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg lurer på om det er blitt slik at man får fratrekk for oppussing av bolig, og evt hva slags oppussing? Hva er minstegrense for å få tilbake penger for reisefradrag? Hva er summen for foreldrefradrag?

Svar:
Det gis ikke fradrag for utgifter til oppussing av egen bolig. Det er imidlertid andre regler for bolig du leier ut, da er det fradragsrett for vedlikeholdskostnader. Egenandelen (minstegrensen) for reisefradrag er kr 13 950. Summen for foreldrefradrag er kr 25 000 for ett barn, 40 000 for to barn og 55 000 for tre barn.

Skifte skatteklasse

Skatt 2013

Spørsmål:

Vi giftet oss i og har bodd sammen siden oktober 2013. Kona jobber ikke. Jeg skal skifte fra oktober 2013 til 1 skatt eklasse. Hvor mye kan vi få tilbake med konas 0 inntekt i fjor (oktober, november, desember)?

Svar:

Dette kan du beregne hvis du går inn på skatteetaten.no og søk på Skatteberegning. Den enkleste er den som gjelder for skattekort.

Fradrag for tannbehandling?

Skatt 2013

Spørsmål:
Kan man få fradrag for tannbehandling (implantat)på 28000kr ?Må dokumentasjon sendes i brevs form eller skannes inn?

Svar:
Det er gjort endringer i reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter, og det gis nå ikke lenger fradrag for utgifter til tannbehandling.

Salg, kjøp og leie hus – fradrag?

Skatt 2013

Spørsmål:
Bolig: salg, kjøp og leie. Vi solgte hus i 2013 og skrev kontrakt på et hus under bygging. Fra vi flyttet ut til vårt nye hus var ferdig i desember 2013 måtte vi ut på leiemarkedet 6 måneder. Vi flyttet dermed to ganger og fikk meglerkostnader mm ved salg, leiekostnader, flyttekostnader og tinglysing gebyrer mm for ny bolig. Medfører noe av dette noe fradrag?

Svar:
Meglerkostnader ved salg av bolig er kun fradragsberettiget hvis du er skattepliktig for gevinsten. Har dere solgt en bolig dere har bodd i mer enn ett år vil en gevinst være skattefri og det er ikke fradragsrett for meglerkostnader, flyttekostnader mm. Det er heller ikke fradragsrett for tinglysningsgebyr for ny bolig nå. Det vil evt. komme til fradrag når dere selger boligen på et senere tidspunkt, men kun hvis den gevinsten blir skattepliktig (evt. dere får fradrag for tap).

Rentefradrag leilighet

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg eier en leilighet og har betalt renter på leilighetslånet i 2013. Jeg er imidlertid student, og har derfor ikke betalt skatt i 2013. Hvordan kan jeg da få utnyttet rentefradaget mitt? eventuelt viderført det til neste år?

Svar:
Rentefradraget ditt står oppført på selvangivelsen din. Har du ikke inntekt vil du få et underskudd til fremføring (negativ inntekt). Dette vil komme til fradrag neste år hvis du da har inntekt. Eventuelt fremført til året etter igjen.

Lån – halvparten på meg og halvparten på henne?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg og min kjæreste har et boliglån som vi betaler på sammen, vi er ikke gift eller registret samboer. Nå står hele lånet på hennes selvangivelse. Kan vi stryke det, og føre opp halparten på meg og halvparten på henne?

Svar:
De fleste samboere hefter felles for boliglånet og det skal føres opp med en halvpart på hver av samboerene. Normalt blir lånet kun innberettet på den ene av lånetakerne. Gjør korrigeringer i post 3,3,1 og 4,8,1 og fordel det med en halvpart på hver.

Reisefradrag og mammapermisjon

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg strøk vekk reisefradraget mitt i selvangivelsen i fjor fordi jeg ikke reiste mange nok dager på grunn av mammapermisjon året før. Hvordan og hvor skal jeg forklare dette i år, når jeg igjen skal føre opp reisefradrag i selvangivelsen?

Svar:
Fyll ut reisefradraget på vanlig måte, og før opp de dagene du reiste i 2013. Hvis skatteetaten har spørsmål til dette vil de ta kontakt med deg.

Utgifter til flytting – fradragsberettiget?

Skatt 2013

Spørsmål:
Har flyttet til en ny by pga ny jobb, og hadde i den forbindelse endel utgifter til flyttingen. Er dette fradragsberettiget, og hvor fører jeg eventuelt det?

Svar:
Flyttekostnader du har pådratt deg ifm med å starte i nye jobb er fradragsberettiget, men de inngår i minstefradraget. Det betyr at du ikke får noe ekstra fradrag hvis utgiftene ikke overstiger minstefradraget ditt. Er det totatlt sett mer enn minstefradraget skal det føres i post 3,2,2.

Steinhugger som yrke

Vi har vel alle sett dem. Gravsteinene på en kirkegård. Noen store, noen små. Noen med flotte utsmykninger og ornamenter, andre enkle. Enkelte av dem er av naturstein funnet i et nærområde som gjerne betød noe helt spesielt for den gravlagte, andre igjen er hugget av importerte steinsorter som for eksempel marmor. Felles for dem alle er at de er reist til minne om en avdød som man på en eller annen måte har hatt et forhold til, og de er sannsynligvis alle laget av en steinhugger.

Steinhugger er et eldgammelt yrke, og siden mennesket lærte seg å bearbeide stein til forskjellige oppgaver, har det vært noen som har spesialisert seg på dette. I forne tider gikk kunnskapen om steinarbeid i arv, og ikke så rent sjeldent var hele familier involverte i bedriften. Disse arbeiderne møtte andre innen samme yrke og utvekslet erfaringer, og det ble holdt strengt øye med hvem som fikk vite hva. Det var sjeldent utenforstående kom under opplæring av de etablerte steinhuggerne, og som en kuriositet kan det nevnes at mye av dette hemmelighetskremmeriet etter sigende skal være opphavet til dagens frimurerorden.

Nå er det imidlertid ikke lenger noen hemmelighet hverken hva steinhuggerne driver med, eller hvordan, og hvem som helst kan utdanne seg til det. Flere skoler utdannelsen, som er fireårig, og det er mange valgmuligheter underveis. Sjekk muligheten for studielån her. De fleste steinfagarbeiderne arbeider innen steinindustri i forbindelse med anleggsvirksomhet eller bruddvirksomhet i forbindelse med utvinning av for eksempel skifer til bygningstekniske oppføringer eller grus til veianlegg og lignende.

Noen få velger å spesialisere seg innen håndverket og utdanner seg til «finsteinhuggere», som er dem som blant annet fremstiller kunstneriske dekorasjoner i forskjellige sammenhenger, og gravsteiner.
Innen bygningsindustrien har de fleste steinfagarbeidere utdannelse på ingeniørnivå, og arbeider ikke lenger med stein som råmateriale som sådan, men mere på et teoretisk plan. Mens den mer tradisjonelle steinhuggeren derimot fortsatt deltar i hele prosessen fra utvalg av stein i et steinbrudd til fremstilling av det produktet man ønsker seg. Hvilket kan være alt fra dekorative skulpturer til bruk i parkanlegg til brostein man legger i gater og på parkeringsplasser, eller gravminner.

Mange velger å produsere nettopp gravminner på grunn av de mange variasjonene og utfordringene man kommer ut for, samtidig som det er forholdsvis sikkert rent inntektsmessig. Mye av arbeidet foregår i dag maskinelt, men det er også muligheter for å kunne boltre seg manuelt hvis man ønsker det, og det er hele tiden mulig å utvikle seg videre. Noen spesialiserer seg på å lage ornamenter, andre på skrift og skrifttyper. Gravsteiner er også under kontinuerlig utvikling, nye materialer kommer til og nye teknikker utvikles, og ikke minst, motebildet endres her som alle andre steder.

Noen av de vanligste yrkene man kan finne steinarbeidere i er tunnelarbeid, gruvedrift, oljeutvinning, bergverksoperatører, i grustak, fjellsikring, sprengningsarbeid og steinhugging. For å utdanne seg til steinarbeider skal man først fullføre niårig grunnskole, etterfulgt av ettårig grunnkurs innen bygg- og anleggsteknikk. Deretter kan man velge mellom videreutdanning på høyskole innen bygg- og anleggsteknikk i steinfag, eller man kan søke seg inn som lærling i en bedrift.