Kredittopplysninger

Anmerkninger om dårlige betalere skal slettes etter 4 år: “En opplysning skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år. Slettefristen regnes fra den datoen opplysningen første gang ble lovlig registrert. Opplysninger om tvangsforretning i fast eiendom eller løsøre, kan benyttes til kredittvurdering så lenge de er registrert i det aktuelle offentlige register, f.eks. grunnbok …

Kredittopplysninger Les mer »