Archive | Privatøkonomi

RSS feed for this section

Fradrag på leie av bolig

Skatt 2013

Spørsmål:

Er student, er det mulig å få fradrag på leie av bolig?

Svar:

Det gis ikke fradrag for kostnader til leie av boilig.

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid, fradragsberettiget?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg er flislegger og måtte å bruke bilen min for å frakte verktøyer og materialer. Jeg fikk ikke kompensasjon fra arbeidsgiveren for dette. Kan jeg få fradrag (reisepenger,

bompenger)? Hvis ja, hvilken post bruker jeg?

Svar:

Reiseutgifter mellom hjem og arbeid er fradragsberettiget. Post 3.2.8. Se mer om dette på Pendlerkalkulatoren på skatteetaten.no

Ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg bor og arbeider i utlandet, er ansatt av norsk arbeidsgiver og får lønn fra Norge og betaler skatt til Norge. Har jeg rett til reisefradrag når jeg besøker min bopel og

familie i norge, 2 gr i året? Er det andre fradrag som kan komme til andvennelse i dette tilfellet?

Svar:

Hvis din familie bor i Norge, på deres tidligere felles bopel kan du få fradrag for besøksreiser til hjemmet. Gå inn på våre nettsider vår nye pendlerkalkulator og finn ut hva

du kan få fradrag for
www.skatteetaten.no/pendler

Pendler, må man være registert der man bor?

Skatt 2013

Spørsmål:
For å bli oppfattet som pendler, må man være registert der man bor (pendler fra). Har egentlig flyttet fra Skattekommunen, men har ikke fått jobb der jeg bor, så pendler mellom byene. men har ikke kunnet registerer meg med ny adresse enda, pga leiligheten er ikke ferdig bygd enda

Svar:
Dersom en har reaktivert et ENK, og hatt noe omsetning på dette (ikke mva pliktig) må en da levere selvang. for næringsdrivende (har levert vanlig de siste årene, da ENK ikke har vært aktivt) eller kan en notere dette i notatfeltet på selvangivelsen? Når du leverer via altinn må du velge selvangivelse for næringsdrivende. Leverer du på papir oppgir du post og beløp under Beløp som ikke er forhåndsutfylt.

Kreve særfradrag for store sykdomskostnader?

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan man få særfrdrag for særkdeles høye sykdomsutgifter (Diabetes) selv om man ikke har hatt det de to siste årene. Hvis man har hatt diabetes I 30 år, og fikk et slikt fradrag

I noen år tidligere, men «gav opp» etter at man plutselig fikk avslag på dette (uten at man forstod hvorfor osv) ? I forbindelse med avslaget (for en del år tilbake) fikk man

krav om det som ble oppfattet som meget rigide krav til dokumentasjon fra (de locale?) likningsmyndighetene. Så; hvis man tidligere har hatt fradrag (men ikke de to siste

årene), kan man på en eller annen mate likevel tenkes å få innvilget et slikt fradrag for 2013?

Svar:

Du kan kun kreve særfradrag for store sykdomskostnader hvis du tidligere har fått særfradrag for sykdomskostnader ved likningen både for 2010 og 2011.

Enkeltpersonforetak uten inntekter

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg har enkeltpersonforetak uten inntekter. I hvilken post skriver jeg dette?

Svar:
Har du mottatt selvangivelse for næringsdrivende må du levere den. Har du ikke hatt inntekt fra ENK/næring i 2013 trenger du ikke levere næringsoppgave eller gi særskilte opplysninger om det.

Gjeldsrenter, barnepass på neste års selvangivelse?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg hadde lav lønn i fjor pga diverse grunner. Dette medfører at jeg ikke får utnyttet alle fradragene mine fullt ut. Det gjelder gjeldsrenter, barnepass osv. Kan jeg føre disse fradragene på neste års selvangivelse?

Svar:
Nei, du kan ikke føre disse fradragene på neste års selvangivelse. Men hvis du har underskudd vil dette fremføres automatisk til neste år.

Selvangivelse for næringsdrivende – ENK uten aktivitet

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har et ENK uten aktivitet. skal jeg fremdeles sende selvangivelsen den 30 april?

Svar:

Det kommer an på om du har fått selvangivelse for lønnstakere eller næringsdrivende. Har du fått selvangivelse for næringsdrivende og leverer elektronisk har du frist 31. mai.

Ellers er fristen 30. april.

Studielån er det tatt som lån?

Skatt 2013

Spørsmål:

Grundlegene, ett studielån er det tatt som lån?

Svar:

Studielån skal oppføres som gjeld i selvangivelsen. Du kan også føre fradrag for renter du evt har betalt på studielånet ditt.

Spredt tilbakebetalingen over en lengre periode?

Skatt 2013

Spørsmål:

Jeg har fått en stor baksmell jeg blir å slite med å betale i kun to avdrag, er det mulig å få spredt tilbakebetalingen over en lengre periode? Hvordan skal jeg gå fram?

Svar:

Det må du forhøre deg med skatteoppkreveren for din kommune om. Hovedregelen er at restskatt over kr 1000 deles i to. For næringsdrivende som får skatteoppgjøret tidligst i

august og senest i oktober, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. termin 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart. Se her for

mer informasjon: http://www.skatteetaten.no/

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Ble feilaktig oppsagt i fjor. Gikk til retten med det og inngikk forlik, fikk da 60000 kr fra arbeidsgiver. ca 45000 av disse betalte arbeidsgiver til min advokat for. Det var

det det kostet meg å bruke advokat. Kan jeg skrive av dette på selvangivelsen?

Svar:

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.
I Lignings ABC 2013/2014, som du finner på skatteetaten.no, er det tatt med eksempler på hvilke kostnader det gis fradrag for og ikke. Slå opp i emnet som heter «Juridisk

bistand/prosesskostnader»
Fradraget inngår imidlertid i minstefradraget.

Via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende

Skatt 2013

Spørsmål:

Har et sovede ENK, men har i fjor fakturert noe fra dette, ikke mva-pliktig. Må jeg da gå over til selvangivelse for næringsdrivende, eller kan jeg føre dette under kommentarer

på selvangivelsen for lønnstakere?

Svar:

Ja, når du leverer via altinn må du levere selvangivelse for næringsdrivende. Har du mottatt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister og leverer på papir, fører du opp

post og beløp under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt».