Ektefeller skal ha hvert sitt avstandsfradrag

Skatt 2013

Spørsmål:
Mann og kone arbeider samme sted og familien disponerer kun èn bil. Kan begge kreve fradrag for reise til og fra arbeid (Post 3.2.8)

Svar:
Ja, det kan dere. Klippet fra ligningsABC: Ektefeller skal ha hvert sitt avstandsfradrag. Dette gjelder selv om de kjører i samme bil. Dette gjelder også om den bilen de kjører i, er firmabil stilt vederlagsfritt til disposisjon for en av dem av arbeidsgiver eller de kjører egen yrkesbil i felles bedrift. Kjører de i samme bil og har kostnader til bompassering eller ferge, kan de velge hvordan fradraget for bom- og fergekostnader fordeles mellom dem.