Tap på fordring til et eget aksjeselskap føres som fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Kan tap på fordring til et eget aksjeselskap føres som fradrag?

Svar:

Nei, det er i utgangspunktet ikke fradragsrett for tap på slike fordringer. Fradragsretten gjelder helt unntaksvis om fordringen har tilknytning til egen næringsvirksomhet –

hvilket normalt ikke er tilfelle ved vanlig lån til eget AS.