Kostnader til juridisk bistand fradragsberettigede – forhøyede sykdomsutgifter?

Skatt 2013

Spørsmål:
Jeg ble 50% uføretrygdet i 2013. I den forbindelse hadde jeg assistanse fra advokat. NAV refunderer egentlig slike utgifter ved innvilget sak, men har korte frister for innlevering. Jeg ble syk og fikk ikke gjort krav på refusjon. Kan dette trekkes av på forhøyede sykdomsutgifter? Har brukt denne posten de siste årene.

Svar:
Nei, det kan det ikke. Kostnader til juridisk bistand kan være fradragsberettigede når de er knyttet opp mot en skattepliktig inntekt. Men inngår i minstefradraget når utgiften er pådratt i tilknytning til tvist om inntekter som gir grunnlag for beregning av minstefradrag, dvs lønn- og pensjonsytelser.