Vedlegg elektronisk med selvangivelsen?

Skatt 2013

Spørsmål:
Kan man levere med vedlegg elektronisk med selvangivelsen

Svar:
Ja, det er mulig å levere vedlegg elektronisk med selvangivelsen.