Enklere å skifte bank?

Det kan bli enklere å skifte bank i fremtiden. Forbrukerombudet mener nemlig at kontonummer skal følge kunden akkurat slik som det nå er med mobilnummer. Det vil føre til at flere bytter bank, mange kvier seg for å bytte fordi alle man mottar penger fra må få tilsendt det nye nummeret etter et skifte slik det er nå.

Teknologisk utvikling gjør at det er enkelt å få på plass et system som lar kundene få beholde kontonummeret sitt ved bankbytte. I dag er det mange banker som beholder f.eks. lånekunder bare fordi lånekundene ikke kan ta med seg kontonummeret sitt. Banker med høye lånerenter vil ventelig tape på at kunder kan ta med seg kontonummeret sitt, det har erfaringer fra mobilbransjen vist. Folk flykter fra telefonioperatører når det blir for dyrt.

Det er EU-kommisjonen som i utgangspunktet har tatt initiativ til regelendringene og Forburkerombudet har sendt inn sin uttalelse hvor de støtter forslaget.

Banknæringen derimot synes ikke dette er en god ide. Det er ikke uventet at de motsetter seg dette fordi det vil føre til at folk enklere skifter bank og det vil føre til noen merutgifter for bankene. Direktør i Finans Norge påstår at det er stor konkurranse i banksektoren og at muligheten til å ta med seg kontonummer ikke vil føre til mange nye bankbytter.

Sentrale politikere mener at banknæringen med dette er lite fremtidsrettet. Bank på mobil og nettbrett blir mer og mer utbredt og jo flere ganger man må skifte kontonummer og innstillinger, jo vanskeligere blir det for folk å bytte, da blir  terskelen for å bytte naturlig nok høyere.