Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag

Skatt 2013

Spørsmål:

Ble feilaktig oppsagt i fjor. Gikk til retten med det og inngikk forlik, fikk da 60000 kr fra arbeidsgiver. ca 45000 av disse betalte arbeidsgiver til min advokat for. Det var

det det kostet meg å bruke advokat. Kan jeg skrive av dette på selvangivelsen?

Svar:

Juridisk bistand og prosesskostnader kan gi rett til fradrag dersom de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.
I Lignings ABC 2013/2014, som du finner på skatteetaten.no, er det tatt med eksempler på hvilke kostnader det gis fradrag for og ikke. Slå opp i emnet som heter «Juridisk

bistand/prosesskostnader»
Fradraget inngår imidlertid i minstefradraget.