Alene med barn

Spørsmål:
Er alene med to tenåringer.Har relativt god inntekt, men har trang økonomi fordi jeg leier bolig. Hvilke kriterier legges til grunn hvis man skal få sosial støtte for barnas .fritidsaktiviteter, ferie o.l.

Svar:
Det er flere ytelser som er aktuelle dersom du er enslig mor. Kriteriene er at du må være ugift, skilt eller separert. Faktisk samlivsbrudd kan på visse vilkår likestilles med separasjon. Du må være alene om omsorgen for barn og fylle vilkåret om ikke å leve sammen med den andre av barnets foreldre eller en du har vært gift med. Du kan ikke få stønad dersom du har samboer og har hatt det i 12 av de siste 18 månedene. Du må ha vært medlem i folketrygden i de siste tre årene, og du og barnet må bo og oppholde dere i Norge. Noen av vilkårene kan fravikes etter bestemte regler. Du kan lese mer om de forskjellige ytelsene du kan søke om på www.nav.no